درس «حقوق تجارت بین الملل» یکی از درسهای مهم در مقطع ارشد و دکتری برخی از گرایشهای حقوق مثل حقوق خصوصی، حقوق نفت وگاز، حقوق تجارت بین الملل، حقوق مالکیت فکری است.

یکی از سه درس اصلی آزمون کتبی سازمان سنجش در رشته دکتری حقوق نفت و گاز و همچنین حقوق تجارت و سرمایه گذاری خارجی، حقوق تجارت بین الملل است.

برخی از منابع که برای این درس توصیه می شود به شرح زیر است:

۱) کتاب حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، چاپ دهم ۱۳۹۶

۲) کتاب قراردادهای بی او تی، تنظیم، ساختار و قوانین حاکم، نشر میزان،  چاپ دوم ۱۳۹۵

۳)  نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین المللی و مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، تابستان ۱۳۷۸ شماره۲.pdf1

۴) نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل، آوای عدالت، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۱، ۴- ۷ pdf1

۵) برخی از نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی، فصلنامه حقوقی میزان، بهار و تابستان ۱۳۸۸، شماره ۳ و ۴، ۱-۱۰. pdf1

۶) حقوق حاکم بر قراردادهای بین المللی فروش نفت خام و جایگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در این قراردادها، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، جلد ۱۴، شماره ۵۴، پاییز ۱۳۹۶، ۱۳۳-۹۵.

۷) سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی، مطالعات حقوقی، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۴، ۱۴۵-۱۱۷.

۸) نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، فصل نامه ی دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۶۶، تابستان ۱۳۹۳، ۹۸-۷۵.

۹) بررسی حقوقی ساختار قرارداد‌های آفست، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۶، تابستان ۱۳۹۳، ۴۸-۱۱.

۱۰) امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی، فصلنامه حقوق، دوره ۴۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲، ۵۱-۳۳.

۱۱) هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده ۳ موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره اول، سال نوزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ۱۱۸-۸۰

۱۲) مطالعه ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و پنجم، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۰، ۶۸-۴۱.

۱۳) تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی، حقوق خصوصی، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره ۱۷.

۱۴) مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران، حقوق خصوصی، دوره یازدهم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ۲۶۱-۲۲۷

۱۵)  نمونه قرارداد طراحی، تأمین کالا و ساخت (EPC) سازمان مدیریت و برنامه ریزی pdf1

۱۶) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد واردات کالا و خدمت 

۱۷) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی   

۱۸) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد  خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی

۱۹) اینکوترمز ۲۰۱۰

۲۰) مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی UCP 600

۲۱) مقررات متحدالشکل وصولی URC 522

۲۲) مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه URDG 758

چنانچه تمایل دارید نقطه نظرات شما در سایت منتشر شود، لطفا در بخش دیدگاه‌ها و نظرها مطالب خود را ثبت نمایید.

.

چنانچه پرسش یا سوالی دارید که جنبه عمومی دارد، پرسش های خود را در بخش پرسش و پاسخ قرار دهید.

 

  1. طاهره نجفی

    استاد فرزانه ام سلام و درود.شوربختانه من دانشجوی شما نیستم اما همیشه خدا راشکر می کنم که لااقل بعضی کتابهای شما را می شود داشت ،به امید روزی که همه کتابها را داشته و بارها مطالعه کنم.خداوند شما را برای ایران حفظ کند. سلامتی و طول عمرتان را از خداوند مهربان خواستارم.