کتاب داوری تجاری بین المللی

چاپ کتاب داوری تجاری بین المللی

روز شنبه هفتم اردیبهشت برای تهیه کتابی به کتابفروشی سمت در خیابان ابوریحان رفته بودم. پیش خودم گفتم بهتر است از فروشنده سراغ کتاب داوری تجاری بین المللی را بگیرم شاید چاپ شده باشد. آخه مدتها پیش باید چاپ می شد ولی خبری از آن نبود. با این که کتاب صفحه آرایی شده بود و سال انتشار آن ۱۳۹۱ قید گردیده بود ولی هنوز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خبری از آن نبود. از فروشنده پرسیدم: «آقا کتاب داوری تجاری بین المللی دارید؟» سوال کرد از کی است؟ گفتم از «دکتر شیروی». رفت و یک جلد کتاب داوری تجاری بین المللی را به من داد.

خیلی تعجب کردم ولی خیلی خوشحال شدم. همیشه خبر چاپ کتاب یا مقاله برایم خوشحال کننده بوده است. شاید این احساس را همه نویسندگان داشته باشند که پس از سالها کار روی یک کتاب بتوانند آن را روی میز کتابفروشی‌ها ببینند. اگر چه مدت زیادی طول کشید تا کتاب به زیور نشر آراسته شود، اما به هر حال ناشر معتبری آن را منتشر کرده و قیمت آن نیز برای دانشجویان خیلی مناسب است. پایین بودن قیمت کتاب باعث کاهش درآمد حق مؤلف می‌ شود ولی بجای آن تعداد بیشتری توانایی پیدا می کنند که کتاب را خریداری کنند. به اضافه این که مناسب بودن قیمت کتاب باعث می شود که خریداران احساس خوبی نسبت به کتاب و نویسنده آن داشته باشند و بهتر بتوانند از مزایای آن اثر بهره مند شوند.

پس از فارغ التحصیلی در مقطع دکتری و بازگشت به دانشگاه در سال ۱۳۷۷ یکی از درسهایی که برای تدریس در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی به اینجانب پیشنهاد شد، درس «داوری تجاری بین‌المللی» بود. اولین سؤالی که مطرح کردم این بود که چه کسی برای این دانشجویان درس حقوق تجارت بین‌الملل را تدریس کرده‌است. با کمال تعجب متوجه شده‌ام که چنین درسی ارائه نمی‌شود، چون درس «حقوق تجارت بین‌الملل» طبق سر فصلها مصوب جزء دروس اختیاری است و عمدتا در دانشگاه‌ها ارائه نمی‌شود. اما درس «داوری تجاری بین‌المللی» الزامی است و باید حتما ارائه گردد. شاید این تصویب بدین جهت بوده که داوری متضمن رسیدگی قضایی – ولو به صورت خصوصی- است که دانشجویان حقوق باید از آن آگاه باشند، ولی حقوق تجارت بین‌الملل یک درس تفننی مشتمل بر فنون عملی است که آنچنان مورد نیاز دانشجویان نمی‌باشد.

این مثل این است که برای حل و فصل اختلافات مدنی، آیین دادرسی را مطالعه کرد ولی قانون مدنی را که مبنای رأی است، مطالعه نکرد. داوری تجاری بین‌المللی در صدد حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی (مقررات شکلی) است و داور باید بر اساس قواعد، اصول، قوانین و عرفهای بین‌المللی حاکم بر تجارت بین‌الملل (مقررات ماهوی) اختلاف را بررسی و اتخاذ تصمیم کند. مطالعه داوری تجاری بین‌المللی بدون حقوق تجارت بین‌الملل، مثل مطالعه یک قانون شکلی بدون اطلاع از مقررات ماهوی قابل استناد آن در رسیدگی است. در هر حال، تدریس درس داوری را منوط به ارائه درس حقوق تجارت بین‌الملل نمودم و از آن موقع به بعد این دو درس را به ترتیب در دو ترم در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تدریس نمودم.

پس از نگارش کتاب حقوق تجارت بین‌الملل، تصمیم گرفتم که نتایج تحقیقات و پژوهشهای خود در خصوص داوری تجاری بین‌المللی را نیز در قالب یک کتاب منسجم درسی به زبان فارسی تدوین نمایم. در تدوین این کتاب دو نکته مد نظر بوده است: جامعیت مباحث که مطالب اساسی داوری تجاری بین‌المللی را پوشش دهد و اختصار مطالب که حجم کتاب را از حد متعارف قابل استفاده برای عموم دانشجویان خارج نگرداند.

داوری از جمله موضوعاتی است که در چندین دهه گذشته به شدت مورد توجه دانشمندان و نویسندگان حقوقی قرارگرفته است. در زبان انگلیسی که می‌توان آن را زبان داوری تجاری بین‌المللی لقب داد، نوشته‌های زیادی در خصوص داوری تجاری بین‌المللی تدوین و تألیف شده است. در ایران نیز حقوقدانان و نویسندگان حقوقی به داوری توجه نموده و نوشته‌هایی اعم از تألیف و ترجمه منتشر کرده‌اند.

هر چند این کتاب در مورد داورى تجارى بین‏المللى است و طبیعتا عمده مباحث آن حول داوریهای تجاری بین‌المللی است، در لابلای مباحث آن، حسب مورد به موضوعات مربوط به داوریهای داخلی که تابع قانون آیین دادرسی مدنی هستند، نیز اشاره شده است.

این کتاب نتیجه مهربانیهایی است که مادرم در حق من روا داشته و به من مهرورزی آموخته است. انجام تحقیق و پژوهش و سپس انتشار نتایج آن مهربانی به این مملکت و مهرورزی به جوانان مشتاق و علاقه‌مند آن می‌باشد. اختصاص ساعتها وقت اختصاصی خانواده برای تحقیق و نگارش این اثر نتیجه بردباریها و صبوریهایی بوده که همسرم در این راه متحمل شده است و در این مهرورزی همواره یار و مدافعم بوده است. به قول حافظ:

تخم وفا و مهر در این کهنه کشته زار           آن گه عیان شود که بود موسم درو

امیداورم این کتاب نیز مانند سایر کتب مورد توجه اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان قرارگرفته و مورد استفاده جامعه علمی کشور قرار گیرد. حال که کتاب «حقوق تجارت بین الملل» به چاپ چهارم و ویراست دوم رسیده است، این کتاب می تواند در جهت تکمیل مباحث حقوق تجارت بین الملل مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد. در اینجا لازم می دانم پیشاپیش از اساتیدی تشکر کنم که کتاب داوری تجاری بین المللی را به دانشجویان خود معرفی می کنند و عذر خواهی می کنم که نمی توانم به  تک تک آنها یک نسخه اهدا کنم. نوشتن این کتاب خود هدیه من به آنها است.

این کتاب در حدود ۴۰۰ صفحه است که فهرست مطالب آن به شرح زیر است:

فهرست مطالب کتاب داوری تجاری بین المللی

پیشگفتار

مقدمه    

فصل اول: مفهوم، انواع و قوانین ناظر به داوری 

گفتار اول: مفهوم و ویژگیهای داوری

الف) تعریف داوری

ب) ویژگیهای داوری

گفتار دوم: انواع داوری

الف) داوری داخلی و بین‌المللی

ب) داوری موردی و سازمانی

۱- داوری موردی

۲- داوری سازمانی

ج) داوری اختیاری و اجباری

د) داوری تجاری و غیر تجاری

گفتار سوم: قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران

الف) قانون آیین دادرسی مدنی

ب) قانون داوری تجاری بین‌المللی

ج) کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی

د) سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری

فصل دوم: داوری و سایر روشهای حل و فصل اختلاف

گفتار اول: داوری و دادرسی‌

الف) مشکلات و مسایل دادرسی

۱. دادگاه صالح‌

۲. تعیین دادگاه توسط طرفین

۳. اجرای آراء دادگاههای خارجی

ب) امتیازات و معایب داوری در مقایسه با دادرسی

۱. امتیارات داوری نسبت به دادرسی

۲. معایب داوری نسبت به دادرسی

گفتار دوم: داوری و شیوه‌های جایگزین حل اختلافات

الف) مذاکره

ب) کارشناسی

ج) دادرسی خصوصی

د) سازش و میانجیگری

۱. مفهوم سازش و میانجیگری

۲. مراحل سازش

۳.  قواعد اختیاری سازش

۴) مقررات قانونی راجع به سازش

فصل سوم: موافقتنامه داوری

گفتار اول: شرایط صحت موافقتنامه داوری ‌

الف) قصد و رضا و بیان اراده

ب) اهلیت طرفین

ج) داوری پذیری اختلاف

د) معین بودن موضوع موافقتنامه داوری

گفتار دوم: تنظیم موافقتنامه داوری ‌

الف) شرط داوری و قرارداد مستقل داوری

ب) مفاد موافقتنامه داوری

فصل چهارم: سازمانهای داوری

گفتار اول: دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی

الف) تشکیلات دیوان داوری اتاق

ب) مقررات دیوان داوری اتاق

ج) فرآیند رسیدگی در دیوان

گفتار دوم: مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری

الف) تشکیل مرکز داوری ایکسید

ب) صلاحیت مرکز داوری ایکسید

ج) سازمان مرکز داوری ایکسید

د) مقررات داوری ایکسید

گفتار سوم: مرکز سازش و داوری وایپو

الف) صلاحیت مرکز داوری وایپو

ب) مقررات داوری وایپو

گفتار چهارم: مرکز داوری منطقه‌ای تهران

الف) سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-افریقایی

ب) نقش سازمان حقوقی مشورتی آسیایی- افریقایی در داوری

ج) مرکز داوری منطقه‌ای تهران

د) مقررات داوری مرکز داوری منطقه‌ای تهران

گفتار پنجم: مرکز داوری اتاق ایران

الف) تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران

ب) مقررات داوری مرکز داوری اتاق ایران

فصل پنجم: انتخاب، جرح و جایگزینی داوران   

گفتار اول: تعداد داوران ‌

الف) تعداد داوران در صورت توافق

۱. حداقل و حداکثر تعداد داوران

۲. فرد یا زوج بودن تعداد داوران

۳. داور واحد یا هیأت داوران

ب) تعداد داوران در صورت عدم توافق

۱. داوری واحد

۲. هیأت سه نفره داوری

۳. روش دوگانه

گفتار دوم: انتخاب داوران ‌

الف) انتخاب داوران قبل از بروز اختلاف

ب) انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف توسط طرفین

ج) انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف و عدم توافق طرفین

۱. داوری سازمانی

۲. داوری موردی

۳. تعیین داور توسط دادگاه

د) انتخاب داوران در صورت وجود بیش از دو طرف اختلاف

گفتار سوم: شرایط داوران ‌

الف) شرایط داوران در صورت انتخاب توسط طرفین

۱. اهلیت داوران

۲. تابعیت داوران

۳. بی‌طرفی و استقلال

۴. شرایط ویژه داوران

ب) شرایط داوران در صورت انتخاب توسط مقام ناصب یا دادگاه

۱. مشخصات مقرر توسط طرفین

۲. تابعیت داوران

۳. بی‌طرفی و استقلال داوران

۴. سایر شروط

گفتار چهارم: جرح داوران ‌

الف) موجبات جرح داوران

ب) آیین جرح داوران

ج) اعتراض به نظر دیوان داوری در مورد رد جرح

گفتار پنجم: خاتمه مأموریت داوران و جایگزینی آنان ‌

فصل ششم: شروع، ابلاغ و صلاحیت دیوان داوری          

گفتار اول: شروع جریان داوری ‌

الف) درخواست داوری

۱. مقررات داوری آنسیترال

۲. مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی

۳. قانون داورى تجارى بین‏المللى

ب) ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها

ج) شروع داوری

گفتار دوم: اختیارات دیوان داوری ‌

الف)  صلاحیت دیوان داوری

۱. اعتبار موافقتنامه داوری

۲. قلمرو موافقتنامه داوری

۳. تشریفات رسیدگی به ایراد صلاحیت

۴. طرح دعوی در دادگاه و صلاحیت دیوان

ب) سازمان‌دهی و هدایت داوری

۱.  نحوه رسیدگی

۲.  زبان داوری

۳. مقر داوری

ج) دستور موقت

۱. صدور دستور موقت توسط دیوان داوری

۲. صدور دستور موقت توسط دادگاه

۳. اجرای دستور موقت

فصل هفتم: قانون حاکم      

گفتار اول: قانون حاکم بر آیین داوری ‌

الف) نظریه حاکمیت

ب) نظریه قراردادی

ج) نظریه استقلال

د) دیدگاه برخی از قوانین

گفتار دوم: قانون حاکم بر ماهیت اختلاف ‌

الف) تعیین قانون حاکم توسط طرفین

ب) سکوت طرفین  نسبت به قانون حاکم

گفتار سوم: لزوم حل و فصل اختلاف بر اساس قانون ‌

فصل هشتم: رسیدگی، ادله اثبات و رأی داوری  

گفتار اول: رسیدگی به اختلاف ‌

الف)  تبادل لوایح

ب) استماع دعوی

ج) سازش و مصالحه

گفتار دوم: ادله اثبات دعوی

الف) مقررات ناظر به ادله در دادرسی و داوری

ب) بار دلیل

ج) احصای ادله در دادرسی و داوری

د) دسترسی به ادله

ﻫ) مهمترین ادله در داوری

۱. اسناد و مدارک

۲. گواهی (شهادت)

۳. کارشناسی

۴. بازرسی اموال یا اسناد

گفتار سوم: رأی داوری  ‌

الف) مفهوم رأی داوری

ب) انواع رأی داوری

۱. رأی نهایی

۳. رأی (دستور) موقت

ج) شرایط رأی داوری

۲. رأی جزئی

۱. مکتوب بودن رأی

۲. امضای رأی توسط داوران

۳. تاریخ و مکان صدور رأی

۴. دلایل استنادی رأی

۵. ثبت رأی

۶.  ابلاغ رأی

د) محتوی رأی داوری

۱. مفاد رأی

۲. هزینه‌های داوری

ﻫ) اثر رأی داوری

۱. اعتبار امر مختوم

۲. فراغ داور

۳. قدرت اجرایی رأی داوری

۴. ختم داوری

فصل نهم: اعتراض به رأی داوری       

گفتار اول: تجدید نظر توسط دیوان داوری  ‌

الف)  تصحیح، تفسیر یا تکمیل رأی

ب)  تجدید نظر در رأی داوری

۱. پیش بینی تجدید نظر در موافقتنامه داوری

۲. امکان تجدید نظر به موجب قانون

گفتار دوم: اعتراض به رأی داوری نزد دادگاه

الف) دادگاه صالح برای ابطال رأی

ب) موارد نقض رأی

۱.  فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف

۲. بطلان موافقتنامه داوری

۳. عدم رعایت مقررات ابلاغ

۴. عدم امکان ارائه دلایل و مدارک

۵. تجاوز داوران از حدود اختیارات

۶. عدم ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری

۷. مشارکت داور جرح شده در رأی

۸. صدور رأی به استناد سند مجعول

۹. کتمان مدارک

۱۰. داوری نپذیری اختلاف

۱۱. مخالفت رأی با نظم عمومی و اخلاق حسنه

۱۲. مخالفت رأی با قواعد آمره

۱۳. مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی

ج) تأثیر نقض رأی

فصل دهم: شناسایی و اجرای رأی داوری         

گفتار اول: اجرای رأی داوری خارج از کنوانسیون نیویورک

الف)  وحدت شرایط ناظر به اجرای آراء داوری

ب)  عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آراء داوری

گفتار دوم: اجرای رأی داوری مطابق کنوانسیون نیویورک

الف) قلمرو کنوانسیون نیویورک

۱- داوریهای مشمول کنوانسیون

۲- قلمرو کنوانسیون از جهت محل صدور رأی

ب) تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک

۱- احترام به موافقتنامه داوری

۲- شناسایی و اجرای رأی داوری

ج) شناسایی و اجرای رأی داوری

۱.  فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقتنامه داوری

۲. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی

۳. تجاوز داوران از حدود اختیارات

۴. عدم ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری

۵.  نقض یا تعلیق رأی داوری

۶. داوری نپذیری اختلاف

۷. مخالفت رأی با نظم عمومی

۸. مخالفت رأی با اصل ۱۳۹ قانون اساسی

پیوست شماره (۱): قانون داوری تجاری بین‌المللی            

پیوست شماره (۲): کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی        

منابع و مآخذ       

الف) منابع فارسی

ب) منابع انگلیسی

ج) اسناد بین‌المللی

 1. شهره مرزبان
  پاسخ

  استاد عرض ادب .
  من آزمونی دارم که ۲۶ آذر بزگزار میشه و یکی از منابع اون کتاب شماست .
  چون وقت کم هست و منابع آزمونی زیاد .
  امکان داره جزوه پیام نور شما رو بگیرم ومظالعه کنم؟
  در غیر اینصورت شما لظفا به من پیشنهادی بفرمایید تا در این زمان کم استفاده کنم؟
  ممنونم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام من که طراح سوال نیستم و نمی دانم چه بخشی از کتاب را سوال می دهند ولی مباحث مربوط به قرارداد داوری، قانون حاکم و موارد نقض رأی داوری و اجرای آن بیش از بقیه مهم است

 2. مهدی
  پاسخ

  سلام استاد وقتتون بخیر . من ازمون ارشد دارم و وقتی خواستم کتاب شما رو به عنوان منبع ازمون شروع کنم با توجه به اینکه هیچ پیش زمینه حقوقی ندارم با ترس و استرس کتاب رو برداشتم و از قسمت پیشگفتار شروع به مطالعه کردم و فقط توی ذهنم بود که حتما درس سختی هست و اصلا قرار نیست از این کتاب چیزی بفهمم ولی الان که به نیمه کتاب رسیدم دیدم با وجود سختی مطالب یه قدری قلم شما روان و عالی هستش که ناخوداگاه مجبور شدم بیام دربارتون تحقیق کنم .واقعا از زحماتتون ممنونم . امیدوارم همیشه موفق و عاقبت بخیر باشین

 3. اسدی
  پاسخ

  سلام استاد وقت بخیر
  ببخشید سوال داشتم میخواستم بدونم منابع داوری بین المللی چه هستند؟
  با تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام منابع چی؟ متوجه نشدم.

 4. آیدا
  پاسخ

  سلام وقت به خیر . امکانش هست درخصوص تجدید نظر در آرای داوری تجاری بین المللی منابعی معرفی کنید؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام در این کتاب به اختصار در مورد آن صحبت کرده ام. بیشتر را باید خودتان تحقیق کنید.

 5. عطیه
  پاسخ

  با سلام خدمت استاد گرامی
  بنده در حال نوشتن مقاله ای در ارتباط با حقوق بشر در اصول داوری تجارت بین الملل هستم امکانش هست در معرفی منابع به بنده کمکی بکنید وبرای بنده فارسی یا خارجی بودن منبع ملاک نیست

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، منابع خاصی سراغ ندارم. بیشتر این مباحث مربوط به اختلافات مربوط به سرمایه گذاری و داوری نفت و گاز ممکن است مطرح شود که این مسئله البته خیلی مربوط به تشریفات داوری نیست.

 6. اذر سلیمانی
  پاسخ

  سلام وقت بخیر

  آیا کتاب داوری بین الملل خلاصه هم دارد که بتوان از ان برای ازمون استفاده کرد.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام خلاصه ندارد و کسی هم که خلاصه می کند و آن را منتشر می کند مرتکب خلاف می شود. خود کتاب خلاصه است.

 7. فرزاد سروینه
  پاسخ

  درود بر استاد فرهیخته
  سوالی از محضر مبارکتان داشتم
  کتاب داوری بین المللی از چه سالی منبع درسی دانشگاه پیام‌ نور شده است؟
  سپاسگزار خواهم بود اگر پاسخ فرمایید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، اطلاع ندارم.

 8. Maryammousavi
  پاسخ

  سلام استاد ،تحقیق من در رابطه با داوری اختلافات الکترونیکی هستش،از چه منابعی استفاده کنم ،ممنون میشم کمک کنید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام چند تا پایان نامه در این زمینه نوشته شده است که می توانید مراجعه کنید. منابع انگلیسی هم به وفور در Google قابل جستجو است.
   پ

 9. کتاب داوری
  پاسخ

  با سلام. در صفحه ۳۶ این کتاب آمده است که داوری موضوع ق.آ.د.م. ناظر به جایی است که طرفین اختلاف ایرانی باشند، این گزاره با ماده ۴۵۶ این قانون مبنی بر امکان خارجی بودن یکی از طرفین اختلاف چگونه قابل جمع است؟ باتشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی که به قانون آیین دادرسی تخصیص می زند، کلیه داوریهایی که یک طرف آن خارجی است ولی در عین حال تحت شمول قانون داوری تجاری بین المللی نیست، می تواند تحت شمول آیین دادرسی مدنی قرار گیرد که در اینجا ماده ۴۵۶ معنا پیدا می کند.

 10. هیرش
  پاسخ

  با سلام مجدد
  استاد گرامی بنده لیسانس حقوق و ارشد خصوصی از دانشگاه آزاد دارم و ایضا وکیل دادگستری در تهران می باشم آیا در این فرض به شرط تسلط بر مباحث امکان قبولی در دکتری تجارت در مرحله مصاحبه دارم؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، امکانش هست ولی باید به سختی قبولی و رقابت برای صندلی های محدود این رشته آگاه باشید.

 11. هیرش
  پاسخ

  با سلام خدمت استاد شیروی عزیز
  گرامی ، بنده دانشجوی انصرافی مدیریت بازرگانی علامه هستم ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد دارم و توانایی و علاقه لازم رو برای تحصیل در دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی در خودم می بینم .به نظرتون اگر جزو پذیرفتگان مرحله اول آزمون باشم در مرحله مصاحبه دانشگاه آزادی بودن و یا ارشد خصوصی تاثیر منفی نمیذاره؟ با تشکر از شما

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، با توجه به تعداد اندکی که در این رشته فعلا پذیرش می شود، روش نمی توانی خیلی حساب کنی و اگر لیسانس حقوق نداشته باشید، اصلا روش فکر نکن.

 12. علی مراد نوروزی
  پاسخ

  سلام , مطالب برای بنده بسبار ارزنده بود , بنده رشته حیوق نیستم ولی بسیار علاقه مند به مسایل حقوقی بخصوص حقوق تجارت بین الملل و داوری تجارت بین الملل می باشم , دکترای کسب وکار( DBA) دارم و کارشناسی رسمی دادگستری در رشته امور اداری و استخدامی , مسلط به زبان انگلیسی ( لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و فوق لیسانس مدیریت صنعتی دارم) لطفا ضمن راهنمایی این جانب بفرمایید چگونه می توانم کتاب داوری تجارت بین المللی و حقوی تجارت بین المللی جناب عالی را بخرم , ضمنا در شیراز زندگی می کنم و روش موفقیت در این زمینه را بفرمایید ممنون میشم , همچنین دنبال کارشناسی داوری اتاق بازرگانی نیز هستم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، این کتاب توسط انتشارات سمت چاپ شده و تقریبا در همه کتابفروشی های دانشگاهی قابل خرید است. البته خرید اینترنتی هم امکانش هست که می توانید در گوگل جستجو کنید.

 13. سارا سایه وند
  پاسخ

  سلام استاد گرامی ،من لیسانس کارشناسی حقوق از موسسه مجازی نور طوبی تهران دارم و کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی دارم برای من امکان تحصیل در خارج کشورهایی مثل کانادا و انگلیس و آمریکا با نمره زبان بالا هست ؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، امکانش هست به شرط داشتن پول و اینکه از ارشد شروع کنید.

 14. علیرضا فتاحی
  پاسخ

  سلام آقای دکتر
  امیدوارم خوب باشید
  آیا این کتاب ترجمه مققرات آنسیترال ۲۰۱۰ را نیز در بر می گیرد ؟
  ممنو از کتابهای خوب شما

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام بله با توجه به این تغییرات تدوین شده است.

 15. نوید
  پاسخ

  با سلام خدمت شما استاد بزرگوار.ممنون از اینکه به سوالات پاسخ میدهید.من میخواستم خواهش کنم در رابطه با موانع سرمایه گذاریهای تحقیق وتوسعه خارجی در ایران اگر منابعی رو معرفی کنید بسیار سپاسگزار خواهم شد.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، منبع مستقیمی سراغ ندارم ولی تا به خواهید در زمینه موانع سرمایه گذاری در ایران مقاله و کتاب وجود دارد که خیلی از موانع عام هست و به حوزه تحقیق و توسعه هم تسری دارد.

 16. سید سعید مرتضوی
  پاسخ

  باسلام
  استاد گرامی ، با پوزش فراوان ، مطلبی در کتاب داوری بین المللی دیدم که نتوانستم آن را درک کنم و تصمیم گرفتن از شما سوال و درخواست هدایت و ارشاد نمایم. در صفحه ۱۸۰ مرقوم فرمودید که، “در مقررات داوری آنسیترال به جای استفاده از عبارت دادخواست از ابلاغ داوری (notice of arbitration) استفاده شده است و علت بعدا توضیح داده می شود”. من تا آخر کتاب را به دقت کنکاش نموده و علت مساله وعده داده شده را نیافتم. بی نهایت سپاسگذارم اگر کمک بفرمایید.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، به صفحه ۱۸۵ مراجعه شود.

 17. ابوذري
  پاسخ

  با سلام جناب دکتر ـسوالی داشتم آیا چاپ ایندکتاب در سال ۹۱با چاپ سال ۹۵تغییراتی داشته؟اصلاحاتی صورت گرفته؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام اصلاحاتی نداشته است.

 18. کریمی
  پاسخ

  سلام آقای دکتر لطفا یک موضوع برای سمینار من می گویید تابا تحقیق خودم این درس را خوب بیابم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، در چه زمینه ای؟ داوری؟

 19. سهیلا نیک فرجام
  پاسخ

  سلام و وقتتون بخیر باشه
  میشه بنده رو هم راهنمایی بفرمایین؟
  پایان نامه ی بنده در مورد شاخص تمییز سرمایه گذاری از حقوق تجارت بین الملل از منظر شرط داوری هستش.میشه چند تا کتاب به بنده معرفی کنین؟؟
  ممنونم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام نمی دانم این چه موضوعی هست. بنظرم سر و ته ندارد. تفاوت داوری سرمایه گذاری و تجارت بین الملل وجود کنوانسیون ایکسید است.

 20. شریفی
  پاسخ

  سلام.خداقوت استاد… منبع در باره ی موضوع:تمایز و تفاوت داوری تجاری بین المللی و داور سرمایه گذاری میخاستم..تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام داوری سرمایه گذاری تابع مقررات کنوانسیون ایکسید می تواند باشد که این تفاوت ایجاد می کند. بقیه دیگر یکسان است.

 21. مینا حسینی
  پاسخ

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
  پایان نامه من در مورد بررسی تطبیقی نقش داوری در حل اختلافات در حقوق ایران و انگلیس هست.
  ممنون میشم منبع معرفی بفرمایید ، چه فارسی و چه انگلیسی.
  ممنون میشم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، منبع که کتابهای داوری است ولی موضوع شما خیلی سخت است چون باید آمار داشته باشید.

 22. نعمت محمودی
  پاسخ

  با سلام خدمت استاد گرامی..بنده موضوع پایان نامه ام در خصوص مسئولیت مدنی نهادهای داوری در مقابل اعمال داوران می باشد.متاسفانه منابع داخلی کمی در اینخصوص وجود دارد.بنابراین اگر شما در این زمینه تالیفاتی داشتین و یا از تالیفات دیگران در این زمینه اطلاعی دارین ،ممنون می شوم که در این زمینه از اطلاعاتتون بهره مند شویم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، مقاله خاصی سراغ ندارم و خودم هم چیزی در این خصوص ننوشته ام.

 23. طناز
  پاسخ

  سلام آقای دکتر
  من موضوع پایان نامه ام درباره تعیین داور در داوری های بین المللی است لطفا راهنمایی کنید. تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، برای تعیین داور در کتاب داوری تجاری بین المللی صحبت شده است. مقالات و کتابهای دیگر داوری هم در این زمینه هست و موضوع جدیدی نیست که برای پایان نامه نو باشد.

 24. محمدحسین
  پاسخ

  سلام خدمت استاد بزرک دکتر شیروی
  عنوان پایان‌نامه بنده ورود شخص ثالث به داوری در داوری قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین الملل هست..
  خواستم منابعی راجب به ورود شخص ثالث به داوری در قانون داوری تجاری بین الملل معرفی بفرمایید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، این عبارت و مشابه آنها را در گوگل سرچ کنید:
   THIRD PARTY PARTICIPATION IN ARBITRATION.

 25. فاطمه اميري
  پاسخ

  سلام من مقالم در مورد ویژگی های داروی بین المللی در مقایسه با قضاوت هستش چ مطالبیو باید بکار ببرم توی مقالم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام در کتاب داوری تجاری بین المللی داوری با قضاوت مقایسه شده است که می توانید مراجعه کنید.

 26. پریا علیمرادیان
  پاسخ

  سلام و عرض خسته نباشید خدمت دکتر بزرگوار و دلسوزمان. پایان نامه نامه ی من در مورد بررسی رویه ی داوری در سرمایه گذاری هست و کتاب شما خوشبختانه به فصل اولم کمک میکنه اما برای فصل سومم که بررسی چگونگی حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری توسط مرجع داوری است منبع کامل و شاملی در دستم نیست ممنون مشم به جز کتاب حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه های داوری بین المللی نوشته ی پوریا عسگری کتاب دیگه ای بهم معرفی کنین:)

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام خب مقالات و کتب خارجی که در مورد ایکسید نوشته شده است مربوط به کار شما است. کتاب داوری ترجمه شده آقای دکتر حبیبی مجنده هم مراجعه کنید.

 27. ابوذر کریمی جعفربیگی 09386447575
  پاسخ

  با درود خدمت استاد عزیز جناب دکتر شیروی
  در اختلافی بین دو شخص حقوقی که یک طرف ایرانی و طرف دیگر متشکل از سه شرکت با تابعیت های ایرانی، امارات و سوئیسی می باشد
  ۱-آیا این اختلاف از طریق داوری بین الملل باید بررسی گردد یا داوری داخلی ؟
  ۲-اگر هر کدام از طرفین داور خود را معرفی کنند با توجه به اینکه داورهای معرفی شده طرفین ایرانی هستند تابعیت داور سوم به چه شکل می باشد؟
  اگر محبت کنید بند یا ماده مربوطه را عنوان کنید ممنون میشم تا من مطالعه کنم. با سپاس از لطف بی دریغ شما

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام این سوال دارای ایراد است زیرا شرکت یک تابعیت دارد و نمی تواند سه تابعیت داشته باشد.

 28. ارزو
  پاسخ

  سلام وخسته نباشید من واسه پایان نامه خودم به کتاب شما نیاز دارم پایان نامم درمورد اصول رسیدگی عادلانه در داوری تجاری بین المللی هست لطفا بگید کتابتون کدوم انتشارات هستش وقیمتش چنده واینکه چند کتاب هم در مورد موضوع پایان نامم بهم معرفی کنید خیلی خیلی ممنون میشم منتظره جوابتونم استاد گرانقدر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام انتشارات سمت است. باید به کتابهای داوری و آیین دادرسی مدنی مراجعه کنید.

 29. بشیر باقری
  پاسخ

  سلام خدمت استاد
  عرض ادب و احترام از طرف دانشجوی شما در مقطع کارشناسی در دانشگاه پردیس قم دانشگاه تهران

  باعث افتخار و غرور اینجانب است که کتاب شما برای مطالعه در مقطع کارشناسی ارشد منبع مطالعه میباشد.
  بشیر باقری سردفتر اسناد رسمی ۱۳۶۲ تهران . محصولی از دانشجویان تربیت یافته شما.

 30. پرتو
  پاسخ

  سلام بر استاد بزرگوار ، در مورد مقر در داوری تجاری بین الملل علاوه بر فصل ۶ کتاب حضرتعالی ،لطف بفرمایید کتابی معرفی نمایید ممنون میشم، سپاسگذارم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام در تمام کتابهای داوری این بحث وجود دارد.

 31. تاند
  پاسخ

  با عرض سلام خدمت استاد گرانقدر ، استاد ارجمند موضوع پایانامه کارشناسی ارشد اینجانب در خصوص بررسی جرح داور در حقوق داوری ایران،امریکا و انگلیس می باشد؛در خصوص منابع مرجع و سایر منابع دیگر در این رابطه با مشکل مواجه شده ام؛ استدعا دارم در صورت امکان مرا راهنمایی فرمایید.با تشکر فراوان

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام منابع زیادی هست می توانید به کتاب داوری که دکتر حبیی مجنده ترجمه کرده است نیز مراجعه کنید.

 32. کسری
  پاسخ

  با سلام وضمن تشکر از لطف وتوجه شما استاد گرانقدر
  لطفا عناوین مقالاتی را که فرمودید در ارتباط با مقام ناصب موجود میباشد بفرمائید .با سپاس فروان از لطفتان

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام بروید در سایت پایگاه نور و در بخش جستجو بزنید مقام ناصب یا داوری ناصب یا کلمات و عبارات مشابه و با حوصله جستجو کنید.

 33. کسری
  پاسخ

  با سلام خدمت استاد گرانقدر
  درخصوص تحقیق با موضوع مقام ناصب لطفا منابع معرفی کنید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام به کتابهای داوری مراجعه کنید چند مقاله هم در این زمینه هست.

 34. شیرین آقا فرشید
  پاسخ

  سلام استاد گرامی، بنده میخواهم در رابطه با ابطال رای داوری یا (فسخ قرار حکمیت در افغانستان) و قانون نمونه انسیترال پایان نامه کارشناسی ارشد خود را بنویسم و نکات که غیر از کار انجام در ایران صورت گرفته باشد میخواهم انجام دهم میشه لطف نماید در زمینه بنده را راهنمای نماید نکات که در پایان نامه های نوشته تامل نشده بنده کار نمایم تشکر
  نوت: بنده در افغانستان از کتاب های تالیف شده شما مستفید شدیم در عرصه حقوق تجارت بین الملل

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام باید کتاب داوری تجاری بین المللی را مطالعه کنید. این کتاب به شما خیلی کمک می کند.

 35. سارا
  پاسخ

  با سلام وعرض ادب خدمت شما استاد گرامی

  آقای دکتر با عرض پوزش ،لطفا در صورت امکان چند منبع راجب حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۰ به بنده معرفی فرمایید.

  پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما نهایت تشکر را دارم.
  با سپاس

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام سایت سازمان بهترین است

 36. بهاره
  پاسخ

  سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما استاد گرامی. موضوع پایان نامه من امکان صدور رای غیابی در داوری تجاری بین المللی و حقوق ایران است.ممکنه چند منبع خوب در ارتباط با این موضوع معرفی کنید؟با تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، رأی غیابی به آن معنا در داوری وجود ندارد چون حضور اصحاب دعوی در فرآیند داوری به تشخیص داوران است و ممکن است اساسا نیاز نباشد.

 37. حمید
  پاسخ

  دکتر سلام.عرض ادب واحترام برای پایان نامه ارشد نیاز به راهنمایی شما دارم-ایا منبعی در مورد اختلافات مالی اشخاص حقوقی در داوری هست .از کمک شما پیشاپیش سپاس گذارم حمید از کرمانشاه

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام موضوع را متوجه نمی شوم. اختلافات اصولا جنبه مالی دارد والا دلیلی برای طرح آن نیست.

 38. زینب مدققی
  پاسخ

  سلام . ببخشید موضوع پایان نامه من سازو کارهای حل و فصل اختلافات در سرمایه گذاری خارجی با رویکردی بر قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است . می شود چند منبع مهم برای من معرفی کنید و همچنین من را در این زمینه راهنمایی بفرمایید . با کمال تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام به مقررات ایکسید مراجعه کنید. موضوع هم خیلی تکراری است.

 39. سمیه
  پاسخ

  سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت جناب دکتر شیروی گرامی ،
  جناب استاد در خصوص مطالعه در زمینه شهادت شهود و کارشناسی بعنوان ادله اثبات دعوا در نظام داوری تجاری بین المللی از چه منابعی می توانم استفاده کنم؟ در بخش فهرست مطالب در کتاب حضرتعالی در خصوص کارشناسی بیان شده ، آیا منابع دیگری سراغ دارید که من علاوه بر این کتاب از آن استفاده کنم؟

 40. محسن90
  پاسخ

  سلام.خسته نباشین.چندتا منبع درمورد داوری تجارت بین الملل در فرانسه میخواستم.سپاسگذارم

 41. محمد علی محمدی
  پاسخ

  سلام جناب دکتر برای تحقیق در خصوص مذاکرات قراردادی آیاشما کتابی رو تالیف نموده اید.امکان داره منبع فقهی در اینخصوص معرفی کنید .با تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام در کتاب حقوق تجارت بین الملل و همچنین در کتاب قراردادهای بی او تی مطالبی بیان شده است ولی کتاب مستقلی هنوز ننوشته ام.

 42. مسعود قاسمی
  پاسخ

  سلام بر استاد گرانقدر
  من موضوع پایان نامه ام را محدودیت های انتخاب قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی انتخاب کرده ام. لطفا چند منبع اعلام بفرمایید.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، منظورتان قانون حاکم بر فرآیند داوری یا قانون حاکم بر ماهیت دعوی است. این مطالب را در کتاب داوری تجاری بین المللی در یک فصل مفصلا توضیح داده ام.

 43. رجبی
  پاسخ

  با سلام جناب آقای دکتر می خواستم ببینم آیا امکان ابنکه از در محضر شما به عنوان استاد راهنما ی پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه داوری تجاری بین المللی شاگردی کنم وجود دارد؟ با تشکر فراوان

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام با این مشغله ها متاسفانه امکان پذیر نیست.

 44. کرمانی
  پاسخ

  درورد استاد،امکانش هست لطفا منابعی رو در زمینه وجود قرارداد داوری و عدم صلاحیت قاضی داخلی رو معرفی کنید؟ در منابع انگلیسی در اینترنت عموما برای خواندن ادامه مطلب باید کتاب یا مقاله را خرید
  با تشکر از شما

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام این مسایل را باید در کتابها جستجو کنید که یکی از آنها همین کتاب داوری تجاری بین المللی است. مگر یه موضوع مشخص باشد که باید در مقالات خارجی جستجو کرد یا مقالات خارجی که می توانید از پایگاه نور جستجو کنید.

 45. فرزین ملک
  پاسخ

  ضمن عرض سلام و ادب حضور استاد گرامی
  دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد حقوق خصوصی هستم و برای پایان نامه عنوان فرایند رسیدگی در دیوان داوری داتاق بازرگانی بین المللی را برگزیده ام.در خصوص انتخاب سوالات و فرضیات مربوطه جهت ارائه پروپوزال با مشکل مواجه شدم.لذا استدعا دارم در صورت امکان راهنمایی بفرمایید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام اینکه موضوع پایان نامه نیست که سوال داشته باشد.

 46. شهناز ورناصری
  پاسخ

  با سلام استاد گرامی
  من موضوع پایان نامه ام بررسی داوری در حوزه ی مالکیت فکری است،اگه امکانش هست چندتا کتاب در این خصوص به بنده معرفی کنید.
  با سپاس فراوان

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام به مقررات داوری وایپو مراجعه کنید.

 47. جواد نادری
  پاسخ

  باسلام.استادگرامی مقاله ای میخوام بنویسم در رابطه با داوری بین المللی .ممکنه راهنمایی کنید.باتشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام برای نوشتن مقاله باید اول مطالب موجود را مطالعه کرد تا به این نتیجه رسید که یک موضوعی نیاز به کار اضافی دارد. بنابراین باید با خواندن کتاب داوری تجاری بین المللی ابتدا مشخص کنید که چه موضوعی نیاز به کار اضافی و تکمیلی دارد و آن را انتخاب کنید و در مورد آن پژوهش انجام دهید.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.