۱- مقدمه علم حقوق، نشر میزان، چاپ اول، پاییز ۱۳۹۷، چاپ دوم ۱۳۹۸

۲- حقوق قراردادها (انعقاد، آثار و انحلال)، سمت، چاپ اول، بهار ۱۳۹۶، چاپ دوم پاییز ۱۳۹۶، چاپ سوم ۱۳۹۸

۳- حقوق خانواده (ازدواج، طلاق و فرزندان)، سمت، چاپ اول تابستان ۱۳۹۵، چاپ دوم پاییز ۱۳۹۵، چاپ سوم تابستان ۱۳۹۶، چاپ چهارم، بهار ۱۳۹۷، چاپ پنجم ۱۳۹۸.

1997

۴- قراردادهای بی او تی، تنظیم، ساختار و قوانین حاکم، نشر میزان، چاپ اول پاییز ۱۳۹۴، چاپ دوم۱۳۹۵

۵- حقوق نفت و گاز، نشر میزان، چاپ اول تابستان ۱۳۹۳، چاپ دوم پاییز ۱۳۹۳، چاپ سوم ۱۳۹۵، چاپ چهارم ۱۳۹۸

oil-gas

۶- داوری تجاری بین المللی، انتشارات سمت، چاپ اول زمستان ۱۳۹۱، چاپ دوم ۱۳۹۲، چاپ سوم ۱۳۹۳، چاپ چهارم ۱۳۹۴، چاپ پنجم ۱۳۹۴، چاپ ششم ۱۳۹۵، چاپ هفتم ۱۳۹۶، چاپ هشتم ۱۳۹۸

1639

۷-حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، چاپ اول ۱۳۸۹، چاپ دوم ۱۳۹۰، چاپ سوم ۱۳۹۰، چاپ چهارم ۱۳۹۱، چاپ پنجم ۱۳۹۲، چاپ ششم ۱۳۹۳، چاپ هفتم ۱۳۹۳، چاپ هشتم ۱۳۹۴، چاپ نهم ۱۳۹۵، چاپ دهم ۱۳۹۶، ویراست سوم و چاپ یازدهم ۱۳۹۸،

کتاب حقوق تجارت بین‌الملل می‌کوشد مباحث نظری و عملی حقوق تجارت بین‌الملل را تلفیق کرده و به زبان ساده در اختیار عموم قراردهد. این کتاب ضمن بیان مکانسیم‌های مربوط به تجارت بین‌الملل به بیان مسایل حقوقی آن می‌پردازد. بدین جهت، این کتاب می‌تواند برای افراد گوناگونی مفید باشد. دانشجویان زیادی به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سطح کشور هستند که تمایل دارند اطلاعات خود در زمینه تجارت بین‌الملل را گسترش دهند ولی به سختی می‌توانند کتابی قابل اعتماد و نسبتا جامع پیدا کنند که نیاز آنها را برطرف نماید. این دانشجویان شامل دانشجویان رشته حقوق و سایر رشته‌های مرتبط از قبیل مدیریت، حسابداری، اقتصاد، بانکداری و امثال آن است. کتاب حقوق تجارت بین‌الملل همچنین برای کسانی مفید است که در عمل درگیر فعالیت‌های تجارت بین‌الملل هستند. این شامل مدیران و کارشناسانی خواهد شد که در رشته‌های گوناگون از قبیل حقوق، مدیریت، اقتصاد، بانکداری، حسابداری، مالی و قراردادی مشغول بکار هستند. فهرست مطالب

۸- حقوق تطبیقی، انتشارات سمت، چاپ اول ۱۳۸۴، چاپ دوم ۱۳۸۴، چاپ سوم ۱۳۸۵، چاپ چهارم ۱۳۸۵، چاپ پنجم ۱۳۸۵، چاپ ششم  ۱۳۸۶، چاپ هفتم ۱۳۸۸، چاپ هشتم، ۱۳۸۹، چاپ نهم ۱۳۸۹، چاپ دهم ۱۳۹۰، چاپ یازدهم و ویرایش دوم ۱۳۹۱، چاپ دوازدهم ۱۳۹۲، چاپ سیزدهم ۱۳۹۳، چاپ چهاردهم ۱۳۹۴، چاپ پانزدهم ۱۳۹۶، چاپ شانزدهم ۱۳۹۷.

tatbighi

۹- قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی.او.تی)، دانشگاه تهران-پردیس قم، شرکت مهندسی و توسعه نفت، چاپ اول ۱۳۸۴

picture1

۱۰- متون حقوقی (۱)، انتشارات سمت، چاپ هشتم، ۱۳۸۸، چاپ نهم ۱۳۸۹، چاپ دهم ۱۳۹۰، چاپ یازدهم ۱۳۹۱, چاپ دوازدهم ۱۳۹۲, چاپ سیزدهم ۱۳۹۴، چاپ چهاردهم ۱۳۹۴، چاپ پانزدهم ۱۳۹۶، چاپ شانزدهم ۱۳۹۷، چاپ هفدهم ۱۳۹۸.

  moton1

۱۱- متون حقوقی (۲)، انتشارات سمت، چاپ پنجم ۱۳۸۶، چاپ ششم ۱۳۸۹چاپ هفتم ۱۳۹۰، چاپ هشتم ۱۳۹۱، چاپ نهم ۱۳۹۲، چاپ دهم ۱۳۹۴، چاپ یازدهم ۱۳۹۵، چاپ دوازدهم ۱۳۹۶، چاپ سیزدهم ۱۳۹۷، چاپ چهاردهم ۱۳۹۸.

moton2


چنانچه تمایل دارید نظرات شما در سایت منتشر شود، لطفا در بخش دیدگاه‌ها و نظرها مطالب خود را ثبت نمایید.

چنانچه پرسش یا سوالی دارید که جنبه عمومی دارد، پرسش های خود را در بخش پرسش و پاسخ قرار دهید.