۱- قانون مدنی چین، ترجمه، تحقیق و تعلیق، انتشارات شهردانش، پاییز ۱۴۰۰، چاپ اول

برای تهیه کتاب به سایت ناشر مراجعه کنید: ⬅️انتشارات شهر دانش

۲- حقوق اقتصادی، انتشارات سمت، چاپ اول، پاییز ۱۳۹۹، چاپ دوم ۱۴۰۰، چاپ سوم ۱۴۰۲

برای تهیه کتاب به سایت ناشر مراجعه کنید: ⬅️انتشارات سمت

۳- مقدمه علم حقوق، نشر میزان، چاپ اول، پاییز ۱۳۹۷ چاپ دوم ۱۳۹۸، چاپ سوم ۱۴۰۰

برای تهیه کتاب به سایت ناشر مراجعه کنید:⬅️ انتشارات میزان

۴- حقوق قراردادها (انعقاد، آثار و انحلال)، سمت، چاپ اول، بهار ۱۳۹۶، چاپ دوم پاییز ۱۳۹۶، چاپ سوم ۱۳۹۸، چاپ چهارم ۱۴۰۰، چاپ پنجم ۱۴۰۱, چاپ ششم ۱۴۰۲

برای تهیه کتاب به سایت ناشر مراجعه کنید: ⬅️انتشارات سمت

برای دسترسی به فایل تدرس «حقوق قراردادها» به کانال تلگرامی اینجانب به نشانی زیر مراجعه کنید: https://t.me/dr_shiravi

۵- حقوق خانواده (ازدواج، طلاق و فرزندان)، سمت، چاپ اول تابستان ۱۳۹۵، چاپ دوم پاییز ۱۳۹۵، چاپ سوم تابستان ۱۳۹۶، چاپ چهارم، بهار ۱۳۹۷، چاپ پنجم ۱۳۹۸، چاپ ششم ۱۳۹۹، چاپ هفتم ۱۳۹۹، چاپ هشتم ۱۴۰۱

برای تهیه کتاب به سایت ناشر مراجعه کنید: ⬅️انتشارات سمت

برای دسترسی به فایل تدرس «حقوق خانواده» به کانال تلگرامی اینجانب به نشانی زیر مراجعه کنید: https://t.me/dr_shiravi

1997

۶- قراردادهای بی او تی، تنظیم، ساختار و قوانین حاکم، نشر میزان، چاپ اول پاییز ۱۳۹۴، چاپ دوم۱۳۹۵، چاپ سوم ۱۳۹۹، چاپ چهارم ۱۴۰۲

برای تهیه کتاب به سایت ناشر مراجعه کنید: ⬅️انتشارات میزان

۷- حقوق نفت و گاز، نشر میزان، چاپ اول تابستان ۱۳۹۳، چاپ دوم پاییز ۱۳۹۳، چاپ سوم ۱۳۹۵، چاپ چهارم ۱۳۹۸، چاپ پنجم ۱۴۰۰، چاپ ششم ۱۴۰۲

برای تهیه کتاب به سایت ناشر مراجعه کنید: ⬅️انتشارات میزان

oil-gas

۸- داوری تجاری بین المللی، انتشارات سمت، چاپ اول زمستان ۱۳۹۱، چاپ دوم ۱۳۹۲، چاپ سوم ۱۳۹۳، چاپ چهارم ۱۳۹۴، چاپ پنجم ۱۳۹۴، چاپ ششم ۱۳۹۵، چاپ هفتم ۱۳۹۶، چاپ هشتم ۱۳۹۸، چاپ نهم ۱۳۹۹، چاپ دهم ۱۳۹۹، چاپ یازدهم ۱۴۰۰، چاپ دوازدهم ۱۴۰۱، چاپ سیزدهم ۱۴۰۱، چاپ چهاردهم ۱۴۰۲، چاپ پانزدهم ۱۴۰۲ (ویراست ۲)

برای تهیه کتاب به سایت ناشر مراجعه کنید: ⬅️انتشارات سمت

1639

۹-حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، چاپ اول ۱۳۸۹، چاپ دوم ۱۳۹۰، چاپ سوم ۱۳۹۰، چاپ چهارم ۱۳۹۱، چاپ پنجم ۱۳۹۲، چاپ ششم ۱۳۹۳، چاپ هفتم ۱۳۹۳، چاپ هشتم ۱۳۹۴، چاپ نهم ۱۳۹۵، چاپ دهم ۱۳۹۶، ویراست سوم و چاپ یازدهم ۱۳۹۸، چاپ دوازدهم ۱۳۹۹، چاپ سیزدهم ۱۴۰۰. چاپ چهاردهم ۱۴۰۱

برای تهیه کتاب به سایت ناشر مراجعه کنید: ⬅️انتشارات سمت

کتاب حقوق تجارت بین‌الملل می‌کوشد مباحث نظری و عملی حقوق تجارت بین‌الملل را تلفیق کرده و به زبان ساده در اختیار عموم قراردهد. این کتاب ضمن بیان مکانسیم‌های مربوط به تجارت بین‌الملل به بیان مسایل حقوقی آن می‌پردازد. بدین جهت، این کتاب می‌تواند برای افراد گوناگونی مفید باشد. دانشجویان زیادی به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سطح کشور هستند که تمایل دارند اطلاعات خود در زمینه تجارت بین‌الملل را گسترش دهند ولی به سختی می‌توانند کتابی قابل اعتماد و نسبتا جامع پیدا کنند که نیاز آنها را برطرف نماید. این دانشجویان شامل دانشجویان رشته حقوق و سایر رشته‌های مرتبط از قبیل مدیریت، حسابداری، اقتصاد، بانکداری و امثال آن است. کتاب حقوق تجارت بین‌الملل همچنین برای کسانی مفید است که در عمل درگیر فعالیت‌های تجارت بین‌الملل هستند. این شامل مدیران و کارشناسانی خواهد شد که در رشته‌های گوناگون از قبیل حقوق، مدیریت، اقتصاد، بانکداری، حسابداری، مالی و قراردادی مشغول بکار هستند. فهرست مطالب

۱۰- حقوق تطبیقی، انتشارات سمت، چاپ اول ۱۳۸۴، چاپ دوم ۱۳۸۴، چاپ سوم ۱۳۸۵، چاپ چهارم ۱۳۸۵، چاپ پنجم ۱۳۸۵، چاپ ششم  1386، چاپ هفتم ۱۳۸۸، چاپ هشتم، ۱۳۸۹، چاپ نهم 1389، چاپ دهم ۱۳۹۰، چاپ یازدهم و ویرایش دوم ۱۳۹۱، چاپ دوازدهم ۱۳۹۲، چاپ سیزدهم ۱۳۹۳، چاپ چهاردهم ۱۳۹۴، چاپ پانزدهم ۱۳۹۶، چاپ شانزدهم ۱۳۹۷، چاپ هفدهم ۱۳۹۸، چاپ هجدهم ۱۴۰۰، چاپ نوزدهم ۱۴۰۱، چاپ بیستم ۱۴۰۲

برای تهیه کتاب به سایت ناشر مراجعه کنید: ⬅️انتشارات سمت

tatbighi

۱۱- قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی.او.تی)، دانشگاه تهران-پردیس قم، شرکت مهندسی و توسعه نفت، چاپ اول ۱۳۸۴

picture1

۱۲- متون حقوقی (۱)، انتشارات سمت، چاپ هشتم، ۱۳۸۸، چاپ نهم ۱۳۸۹، چاپ دهم ۱۳۹۰، چاپ یازدهم ۱۳۹۱, چاپ دوازدهم ۱۳۹۲, چاپ سیزدهم ۱۳۹۴، چاپ چهاردهم ۱۳۹۴، چاپ پانزدهم ۱۳۹۶، چاپ شانزدهم ۱۳۹۷، چاپ هفدهم ۱۳۹۸، چاپ هجدهم ۱۴۰۰، چاپ نوزدهم ۱۴۰۰، چاپ بیستم ۱۴۰۲

برای تهیه کتاب به سایت ناشر مراجعه کنید: ⬅️انتشارات سمت

moton1

 

۱۳- متون حقوقی (۲)، انتشارات سمت، چاپ پنجم ۱۳۸۶، چاپ ششم ۱۳۸۹چاپ هفتم ۱۳۹۰، چاپ هشتم ۱۳۹۱، چاپ نهم ۱۳۹۲، چاپ دهم ۱۳۹۴، چاپ یازدهم ۱۳۹۵، چاپ دوازدهم ۱۳۹۶، چاپ سیزدهم ۱۳۹۷، چاپ چهاردهم ۱۳۹۸، چاپ پانزدهم ۱۳۹۹، چاپ شانزدهم ۱۴۰۰، چاپ هفدهم ۱۴۰۲

برای تهیه کتاب به سایت ناشر مراجعه کنید: ⬅️انتشارات سمت

moton2


چنانچه تمایل دارید

نظرات شما در سایت منتشر شود، لطفا در بخش دیدگاه‌ها و نظرها مطالب خود را ثبت نمایید.

چنانچه پرسش یا سوالی دارید که جنبه عمومی دارد، پرسش های خود را در بخش پرسش و پاسخ قرار دهید.