آدلاید تا گلستان

بعد از یک روز جلسه خسته کننده و کلی بحث و گفتگو و جدل، سرم کمی درد گرفته بود. نگران بودم که امروز هم دارم دیر به خونه می روم و حتما همسرم شاکی خواهد بود. آخه آن خیلی نگران حالم است و می داند که جلسات طولانی و استرس زا برای سلامتیم خوب نیست. با نقلیه هماهنگ کردند که کسی مرا به منزل برساند. جلو در، یه ماشین سفید خارجی منتظرم بود. به محض این که نزدیک ماشین شدم، راننده ای با پیراهن سفید و شلوار سرمه ای از ماشین پیدا شد و با احترام گفت بفرمایید. سوار شدیم و به سمت منزل راه افتادیم.

توی راه راننده کم کم بحث را باز کرد که شما کجا انگلیسی را یاد گرفته ای. آخه زمانی که می خواستم سوار ماشین بشوم، داشتم با میزبان به انگلیسی صحبت می کردم و راننده نیز شاهد بود. گفتم من تحصیل کرده استرالیا هستم و عمدتا انگلیسی را آنجا یادگرفتم. کلی از استرالیا تعریف کرد. از فیلم هاش، از ورزشکارهاش و از بازی فوتبال ایران و استرالیا در ملبورن … . بعد گفت: «کدام شهر استرالیا بودید؟» به محض این که فهمید آدلاید بوده ام، بلافاصله سریال کارتون مهاجران را مطرح کرد که سالها از تلویزیون در برنامه کودک پخش می شد که داستان دختری است که خانواده اش تصمیم میگیرند از انگلستان به استرالیا سفر کنند و در راه تا استقرار در شهر آدلاید با مشکلات زیادی روبرو می شوند ولی نهایتا با استقرار در مزرعه ای در شهر آدلاید خانواده به آرامش می رسد و آنجا کلی ماجرا داشتند.

بعد از کمی مکث، راننده با لحنی مؤدبانه و در حالی که متوجه بود که نباید خیلی مزاحم مسافر خود بشود به خصوص مزاحم کسی که یک روز جلسه را پشت سر گذاشته و اصلا حال صحبت کردن با کسی را ندارد، قدری به عقب برگشت و گفت: «نظرتون در مورد مهاجرت به خارج چیست؟» قدری با بی حالی و بی میلی گفتم: «شما تصمیم دارید به خارج بروید؟» گفت: «آره خیلی از دوستان و اقوام ما رفته اند و من هم دوست دارم که مهاجرت کنم. کلی از خوبی ها آنجا صحبت کرد و کلی از خاطرات دوستانش که چقدر اول سختشون بوده که به خارج بروند و حالا چقدر خوشحال هستند که آنجا هستند. اما ته دلش انگار قدری نگران بود و ادامه داد: با این وجود، نظر شما چیست؟ قدری فکر کردم و گفتم: «بلاخره آنجا می‌خواهی چه کنی؟» خیلی ها در خارج نتوانسته اند کار مناسبی پیدا کنند و دچار بیماری روانی شده اند. برخی از مهاجرین ایرانی در استرالیا را دیدم که واقعا مشکل داشتند و خل وضع شده بودند. برخی نیز برعکس خیلی موفق شده اند. این بستگی به این دارد که فرد چه هدف و برنامه ایی را دنبال می کند و چه تخصص و دانشی دارد.

خیلی مردم تصورات عجیب و غریبی دارند. همیشه فکر می کنند که مرغ همسایه غاز است و آنجا برایشان فرش قرمز پهن کرده اند و به محض ورود به فرودگاه حوریان بهشتی به آنها خوش آمد می گویند. تنها خوبی ها آن را می بینند و مشکلات و سختی های آن را نمی توانند حتی تصور کنند.

دیگه حالا نزدیک منزل رسیده بودیم و زیاد وقت نبود که بیشتر در مورد مشکلات و مسایل مهاجرت صحبت کنیم. خدا حافظی کردیم و موضوع را به وقت دیگری مکول کردیم. پیاده شدم و زنگ در منزل را زدم و وارد خانه شدم. همانطور که انتظار می رفت همسرم از دستم عصبانی بود که چرا دوباره دیر به خونه رسیدم.

آنقدر دوستش دارم که اصلا فکر نمی کنم که دارد به من اعتراض می کنه و می دانم که همه اش نگران من است. من هم قدری در کار افراط می کنم. کار برای من شکل و شمایل خاصی ندارد. بیشتر مواقع که در خانه هستم یا چیزی می خونم یا چیزی می نویسم. اگر این ها هم کار محسوب بشه تقریبا همیشه یا کار می کنم یا می خورم یا می خوابم.

مدتی است شبها با هم حافظ یا سعدی می خوانیم و در مورد آن بحث می کنیم. خیلی با ارزش است هم باعث می شود که ما به هم نزدیک تر شویم و هم از زیبای ها و لطایف و نکات آموزنده آن بهره مند شویم. امشب شبی بود که گلستان سعدی می خواندیم و اتفاقا به داستان جالبی برخورد کردیم که خیلی با بحث مهاجرت که با راننده داشتم مناسبت داشت.

داستان فرزندی است که با پدر خودش گفتگو و بحث می کند که چون وضع مالیش خوب نیست می خواهد به سرزمین های دیگر برود و در آنجا زندگی راحتی داشته باشد. که پدرش مشکلات سفر را به او گوشزد می کند. اما بشنوید قسمتی از داستان مزبور را از گلستان سعدی، تصحیح محمد علی فروغی:

«مشت زنی را حکایت کنند که از دهرِ مخالف به فغان آمده و حلقِ فراخ از دستِ تنگ به جان رسیده، شکایت پیش پدر برده و اجازت خواست که عزم سفر دارم مگر به قوّت بازو دامن کامی فرا چنگ آرم.

فضل و هنر ضایع است تا ننمایند                           عود بر آتش نهند و مشک بسایند

پدر گفت: ای پسر خیال محال از سر بدر کن و پای قناعت در دامن سلامت کش که بزرگان گفته اند دولت به نکوشیدن است، چاره کم جوشیدن است …..

پسر گفت: ای پدر فواید سفر بسیار است: از نزهت خاطر و جرِّ منافع و دیدن عجایب و شنیدن غرایب و تفرج بلدان و مجاورت خلاّن و تحصیل جاه و ادب و مزید مال و مکتسب و معرفت یاران و تجربت روزگاران، چنان که سالکان طریقت گفته‌اند:

تا به دکان و خانه در گروى                                 هرگز اى خام! آدمی نشوى

برو اندر جهان تفرّج کن                                                  پیش از آن روز کز جهان بروی

پدر گفت: ای پسر، منافع سفر چنین که گفتی بی شمار است و لیکن مسلم پنج طایفه راست:

نخست، بازرگانی که با وجود نعمت و مکنت غلامان و کنیزان دارد دلاویز و شاگردان چابک. هر روزی به شهری و هر شب به مقامی و هر دم به تفرج گاهی از نعیم دنیا متمتع.

منعم به کوه و دشت و بیابان غریب نیست               هر جا که رفت خیمه زد و خوابگاه ساخت

آن را که بر مراد جهان نیست دسترس                    در زاد و بوم خویش غریب است و ناشناخت

دومی، عالمی که به منطق شیرین و قوت فصاحت و مایه بلاغت هر جا که رود به خدمت او اقدام نمایند و اکرام کنند.

وجود مردم دانا مثال زر طلی است                                     که هر کجا برود قدر و قیمتش دانند

بزرگ زاده نادان به شهر وا ماند                                      که در دیار غریبش به هیچ نستانند

سیم، خوب رویی که درون صاحبدلان به مخالطت او میل کند، که بزرگان گفته‌اند: اندکی جمال به از بسیاری مال و گویند: روی زیبا مرهم دلهای خسته است و کلید درهای بسته، لاجرم صحبت او را همه جای غنیمت شناسند و خدمتش منت دانند.

شاهد آن جا که رود حرمت عزّت بیند                      ور برانند به قهرش پدر و مادر و خویش

پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم                       گفتم این منزلت از قدر تو می بینم بیش

گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد                  هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش

چون در پسر موافقی و دلبری بود                         اندیشه نیست گر پدر از وی بری بود

او گوهرست گو صدفش در جهان مباش                 دُرّ یتیم را همه کس مشتری بود

چهارم، خوش آوازى که به حنجره داوودی آب از جریان و مرغ از طیران باز دارد. پس به وسیلت این فضیلت، دل مشتاقان صید کند و ارباب معنی به منادمت او رغبت نمایند و به انواع خدمت کنند.

سمعی اِلی حُسن الاغانی                                     مَنْ ذا الّذی جَسّ المثانی

چه خوش باشد آهنگ نرم حزین                         به گوش حریفان مست صبوح

به از روى زیباست آواز خوش                           که آن حظ نفس است و این قوت روح

[پنجم،] یا کمینه پیشه وری که به سعی بازو کفافی حاصل کند تا آبروی از بهر نان ریخته نگردد چنان که خردمندان گفته‌اند:

گر به غریبى رود از شهر خویش                     سختى و محنت نبرد پنبه دوز

ور به خرابی فتد از مملکت                             گرسنه خفتد ملک نیم روز

چنین صفتها که بیان کردم ای فرزند در سفر موجب جمعیت خاطر است و داعیه طیب عیش و آن که ازین جمله بی بهره است به خیال باطل در جهان برود و دیگر کسش نام و نشان نشنود.

هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست                        به غیر مصلحتش رهبری کند ایام

کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید                                  قضا همی‌بردش تا به سوی دانه دام»

به اینجا که رسیدیم، یادم آمد از کسانی که در غربت در کشورهای دیگر چه بدبختی هایی تحمل می کنند و چه آرزوهایی آز آنها که بر باد رفته است. به هر حال شرط عقل است که  بی گذار به آب نزد، بی برنامه و بی هدف حرکت نکرد که همه جا آسمان یه جوره. تنبلی را باید از خود دور کرد و تلاش و پشتکار را پشتوانه خود قرارداد.

 1. forati
  پاسخ

  جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر شیروی دامت توفیقاته
  ایام دانشجویی و طلبگی دوستان در قم به خاطرم آمد و آن را در ذهن مرور کردم.
  یادش به خیر
  نوشته‌ی شما مرا به یاد کتاب از پاریز تا پاریس مرحوم باستانی پاریز انداخت.

  #از_قم_تا_آدلاید

 2. فراتی
  پاسخ

  با سلام و عرض ادب و احترام

 3. محمّد
  پاسخ

  سلام. دانشجویی که برای دکترا از یک دانشگاه در آمریکا فاندِ کامل دریافت کند، چگونه خواهد توانست آن‌جا بماند بعد از آن‌که دکترا گرفت؟ با احترام.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، فعلا برو راهش را پیدا می کنی

 4. Lost Girl
  پاسخ

  درود خدمت شما استاد گرامی.خیلی خوشحالم.که از طریق دوستم با سایت شما آشنا شدم .بنده قصد دارم اگه خدا بخواد ارشد حقوق بشر بخونم ولی منابع زبانش برام نا آشناست اگه میتونین راهنمایی کنین ممنون میشم. و اینکه شما من به شدت یاد یکی از اساتیدم میندازین که ایشون هم.مثل شما بسیار دلسوز دانشجو هستند و روزی که بخواد دانشگاه مارو ترک کنه قطعا بچه های رشته ما یتیم میشن… چقد خوب ک.امثال شما بزرگواران همچنان هستند… عمرتون مستدام

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام اگر منظورتان آزمون ورودی امتحان ارشد در ایران است، آزمون زبان در همه گرایشها یکسان است و می توانید برای دیدن نمونه سوالات به سوالات سالهای قبل مراجعه کنید.

 5. مریم رمضان نژاد
  پاسخ

  با درود فراوان
  از خواندن دلنوشته های شما بسیار لذت میبرم.. حال با قبولی در دانشگاه پردیس در گرایش حقوق خصوصی ،امیدوارم افتخار شاگردی را در محضر محترم شما داشته باشم

 6. اشراق
  پاسخ

  سلام
  جناب آقای دکتر،باتشکر از کل راهنمایی هاتون می خواستم بدونم آیا رشته تجارت بین الملل در مقطع دکتری هم در ایران پیش بینی شده؟و در صورت مثبت بودن پاسخ از کی دانشجو خواهد پذیرفت.ممنونم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام فعلا وضعیت راه اندازی رشته دکتری حقوق تجارت بین الملل معلوم نیست. ولی احتمال دارد سال آینده در یکی از دانشگاه ها بپذیرند.

 7. حسین
  پاسخ

  دکترشیروی گرامی ، سپاس .
  فقط میتونم بگم که : خوشا به حال کسانی که زودتر به دنیا اومدن ، زودتر مسیر رو گذراندند و به ترافیک کنونی نخوردند !
  روزگار امروز ، روزگار متفاوتیه .
  واژه هایی مانند مدرک دانشگاهی ، تحصیلات تکمیلی ، اپلای ، زبان ، دکترا ، هیئت علمی ،مهاجرت و … میلیون ها نفر رو به خودش مشغول کرده.
  باید جای جوان امروز باشین ، تا دغدغه ها قابل لمس باشه .
  برای افرادی که این تجربه ها رو ، از سر گذرانده اند و به حاشیه امنی رسیده اند ،ممکنه تماشای دست و پا زدن دیگران برای بالاکشیدن خود ، عجیب به نظ برسه.

 8. محمد
  پاسخ

  سلام اقای دکتر
  دانشجوی کارشناسی حقوق پردیس فارابی هستم
  ممکنه بفرمایید برای حقوق خصوصی تو ارشد بترتیب کدوم دانشگاه های ایران رو توصیه میکنید؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام دانشگاه های دولتی از تهران شروع کنید.

 9. علی
  پاسخ

  سلام حضرت استاد بنده وکیل دادگستری و محقق دوره دکترای حقوق تجارت بین الملل یکی ازدانشگاه های انگلستان هستم سالهاست بصورت غیرمستقیم ازمحضرتان کسب فیض میکنم اززحمات شما کمال امتنان رادارم امیدوارم همیشه درصحت وسلامت باشید

 10. علی
  پاسخ

  در یک دانشگاه حقوق در یکی از دانشگاههای خارجی در حال مطالعه در زمینه تخصص خودم یعنی مالکیت فکری بودم(انصافاً اینقدر منبع زیاده که آدم نمی دونه از کجا شروع کنه) که برای رفع خستگی سری به سایت شما زدم و مطالب جالب و همچنین کامنتها رو خوندم لذت بردم. داشتم به این مساله فکر می کردم که خارجیها روشهای خوبی رو برای درخواست در دانشگاههای خارجی یاد می گیرند،دوره های مبادله ای بسیاری دارند و هر هفته یک نفر استاد از خارج دعوت می کنند و درخصوص نظام حقوقی آن کشور مطلع می شوند، به کتابخانه های آنلاین که ایران تحریمه دسترسی دارند و به روزترین مطلب رو پیدا می کنند. همین سال گذشته با یکی از اساتید در خصوص نظریه های جدید حقوق مالکیت فکری صحبت می کردم متاسفانه اظهار بی اطلاعی می کرد البته دال بر حتی کمی سواد استاد بزرگوار اصلاً نیست. خوب همه اینها رو ببینید، درهای بسته و مهمتر از آن فکرهای بسته ای که بعضا در خصوص مسائل تحصیلی تصمیم گیری می کنند رو هم درنظر بگیرید. به یکی از دانشگاههای حقوق پکن رفتم رفتم توی کتابخونه این دانشگاه جالب بود برای بازدید از کتابخونه اگه اغراق نکنم لازم بود که با دوچرخه برید اینقدر بزرگ بود. خلاصه به هر حال متشکرم

 11. حمزه شاهبان بیشه
  پاسخ

  سلام. جناب دکتر. خلاصه ای از جریانات رفتنون به خارج و طریق رفتن و اینکه هزینه ها الان چگونه است بیان بفرمایید.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام بزودی خاطراتی از نحوه اعزام به استرالیا جهت تحصیل نقل می کنم.

   • student
    پاسخ

    مشتاقانه منتظریم استاد

 12. فاطمی
  پاسخ

  با سلام و احترام…

  سال نو رو خدمت شما و خانواده گرامی تبریک عرض می کنم.

  به قدری دلم برای کلاساتون تنگ شده که سعی میکنم لهجه و آهنگ صداتون رو در سطر سطر نوشته هاتون برای خودم تداعی کنم… شاید جبران دلتنگی باشه…
  انشاالله سال جدید برای شما و همسر محترمتون سالی توأم با موفقیت،سعادت، صحت و سلامتی باشه…

 13. حامد
  پاسخ

  آقای دکتر با سلام و احترام
  از یک دانشگاه معتبر چین بورس کامل و حقوق ماهیانه دارم برای دکترا به نظر شما می ارزد؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، اگر زبانش انگلیسی است خوبست

   • مکوندی
    پاسخ

    با سلام خدمت استاد عزیز
    دانشجوی فوق لیسانس مدیریت اجرایی ام. علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته مدیریت قرار دادهای نفت و گاز هستم .از جنابعالی می خواستم reference های مورد نظر این رشته را معرفی نمایید با تشکر فراوان از راهنمایی شما

    • دکتر شیروی
     پاسخ

     سلام، قبلا در این سایت در مورد منابع حقوق نفت و گاز و رشته های مشابه مطالب بیان شده است به بخش پرسش و پاسخ و بخش دیدگاه و نظرها ها مراجعه کنید.

 14. حسين
  پاسخ

  استاد عزیزم از این که با شما آشنا شدم خدا را شکر می کنم!

 15. علیرضا قنبری
  پاسخ

  آقای دکتر شیروی با عرض سلام و تشکر از فرصتی که به علاقمندان حقوق برای مطرح کردن پرسشها و ارائه پاسخ و راهنمایی صرف می فرمایید. اینجانب وکیل پایه یک دادگستری در شهر رشت هستم و به مطالعه در زمینه حقوق نفت و گاز علاقمندم. اما منابع در این زمینه بسیار محدود است و عمدتا” به زبان انگلیسی است. لذا می خواستم از محضر جنابعالی بپرسم برای تسلط بر حقوق نفت و گاز و همچنین قراردادهای بین المللی نفت و گاز باید بیشتر در چه زمینه و چه کتبی را مطالعه کرد. از آنجایی که در زمینه ترجمه متون حقوقی به زبان انگلیسی هم فعالیت تحقیقی داشته ام آیا ممکن است کتاب و یا کتابهای مرجع به زبان انگلیسی را در این زمینه معرفی فرمایید و همچنین کتابهای مرجع به زبان فارسی. در صورتی که محل دسترسی به کتابهای فوق را هم معرفی فرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. ارادتمند شما ، علیرضا قنبری

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، در زبان فارسی منبعی که بتوانم تأیید کنم سراغ ندارم ولی کتابها و مقالاتی در این زمینه نوشته شده است که می توانید خودتان مراجعه کنید. در خصوص منابع انگلیسی یکی از دانشجویان حقوق و نفت برخی از این منابع را که اسکن شده روی سایت خودش گذاشته که می توانید مراجعه کنید.

 16. دانشجو
  پاسخ

  ضمن عرض سلام و ادب بی پایان

  استاد بنده در رشته حقوق تجارت بین الملل تحصیل نمودم و در مقطع دکتری به گرایش حقوق تجارت الکترونیک علاقه مندم لذا در کشور کانادا همچنین گرایشی وجود دارد؟( کانادا چون هزینه تحصیلی کمتر است) و یا باید در رشته حقوق تجارت بین الملل به طور عام تحصیل کرد؟ نظر شما چیست !

  ممنون

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، البته که وجود دارد. مهم این است که رساله خود را در این زمینه بگیرید. البته عامتر بخوانید برای هیات علمی بهتره. چون تجارت الکترونیک در ایران تنها یکی دو درس است و بقیه را باید چیزهای دیگری تدریس کنید.

 17. سلام استاد
  پاسخ

  سلام استاد

  استاد بنده کاراموز قضایی هستم و به گرایش حقوق خصوصی علاقه دارم اما از انجایی که رشته فراگیری شده و جای تحقیق و پژوهش در آن کم قصد دارم در یکی از رشته های جدید طی تحصیل نمایم و دانش زبان بنده هم در حد خوبیست و که در حال تقویتش هم هستم اگر بگویم سخت کوش نیستم اما به مطالعه علاقه زیادی دارم و بخش اعظمی از وقت روزانه بنده را مطالعه پر میکند با این اوصاف استاد شما چه رشته ای رو به بنده پیشنهاد میکنید که سعی و وقتم رو بر محور ان محدود کنم؟

  با تشکر و یا علی

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق نفت و گاز خوب هستند.

 18. فریدون
  پاسخ

  ضمن عرض سلام و احترام

  استاد بنده دانشجوی سال سوم رشته حقوق دانشکده علوم قضایی هستم و قصد ادامه تحصیل در رشته حقوق تجارت بین الملل رو دارم لذا از قرار معلوم این رشته تحت دو عنوان حقوق تجارت بین الملل و حقوق تجاری اقتصادی بین المللی در دوره کارشناسی ارشد دایر است. شما کدام گرایش رو پیشنهاد میکنید نظر شما برای بنده ملاک هست

  ممنون

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، هر دو تقریبا یکسان است قدری درسها با هم تفاوت دارند ولی در یک جهت هستند. فرقی ندارند.

 19. سلام استاد
  پاسخ

  با عرض سلام

  استاد بنده ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران دارم سوالم از شما این هست که در مقطع دکتری برای ادمه تحصیل در رشته خود تحت چه عنوانی میتوانم ادامه تحصیل دهم و ایا کشورهای مثل استرالیا دارای چنین رشته ای هستند

  ممنون

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، در خارج از کشور مثل ایران این تقسیم بندی ها وجود ندارد. وقتی شما پایان نامه و دروس خود را اخذ کردید در ایران متناسب با موضوع رساله دکتری و درسهای اخذ شده، مدرک شما در یک رشته ارزیابی شده و به عنوان فارغ التحصیل از آن رشته شناخته خواهید شد. برای تحصیل در خارج می توانید در حقوق انرژی، حقوق اساسی و یا حقوق اداری کار کنید.

 20. احسان
  پاسخ

  سلام
  من ده سال است که ساکن ادلید هستم بعد از این مدت تازه دو سال که خدا به خانواده من یک فرزند پسر داده و خودم هم دوباره ادامه درسم بعد از فوق را شروع کردم که متاسفانه پدرم دچار عارضه فراموشی شده و جز من هم پسر دیگه ای نداره که نگهداریش کنه ۳ ماه ایران بودم و تازه برگشتم اما توان ماندن اینجا را ندارم و از طرفی نمی توانم از همسر و فرزندم دور شوم حلاصه بین زمین و آسمان گیر کردم واقعا بلاتکلیف شدم این هم از اثرات مهاجرت هیچ همفکر و راهنمای درستی ندارم فقط به خدا پناه برده ام و امیدوارم گره از کارم باز کند
  به هر صورت انسان برای یه دست آوردن یک چیز خوب گرانبهاترین ثروتهای زندگیش را به راحتی میتواند از دست بدهد مراقب باشید و برای بلا تکلیفی من و سلامتی پدرم دعا کنید.

 21. فاطمه
  پاسخ

  سلام استاد بزرگوار از ته دل آرزو میکنم همیشه با همسر محترمتون زندگی عاشقانه ای داشته باشید چون ان طورر زندگی ها یک لحظه اش به هزارسال زندگی بر تنش می ارزد من ۲۵ ساله شاهد این زندگی قشگ تو خونمون هستم هنوز هم بعد از سی و چند سال زندگی مشترک (پر از انواع مشکلات) تو فامیل به مامان و بابام میگن لیلی و مجنون و این زندگی برای همه آرزو می کنم

 22. حسن
  پاسخ

  be nazare man age kasi inja movafagh nist ounja ham movafagh nakhahad bood

 23. مهدی
  پاسخ

  بنده با ۱۵ سال سابقه دبیر ریاضی و همسرم نیز ۱۱ سال دبیر ریاضی است .دوست دارم برای آینده پسرم به استرالیا برم از نظر مالی مشکلی ندارم خونه شخصی ماشین ایدال و یک هنرستان غبر انتفاعی دارم آیا این کار درست است ؟ ممنون مرا راهنمایی کنید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   امکان ندارد که بشود یک نسخه کلی پیچید، این امر به عوامل گوناگونی بستگی دارد. شغل شما و همسرتان در آینده، سن فرزندتان، علایق و وابستگی های خانوادگی، مدت زمان مهاجرت دایمی یا موقتی، سطح زبان شما و همسرتان از جمله این عوامل است که باید در نظر گرفته شود.

 24. محمد احمدی (ناهوری)
  پاسخ

  با سلام.
  ما افغانی ها از همسر نام بردن در مشاهد عمومی اندکی رنج می بریم، بحکم اینکه پای زن در مناظر عام حتی اسم آن در انترنت قباحت دارد.
  (البته خودم معلوم نیست که این ایده را داشته باشم)
  امید وارم از این نصائح دلسوزانه همشه مارا کمک دهید.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، این که اسم همسر را ببریم یا نبریم اهمیت ندارد آنچه اهمیت دارد این شعر حافظ شیراز است که:
   مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش ********** فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم
   گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند *******بحمد الله و المنه بتی لشکرشکن دارم

 25. کارمند پردیس
  پاسخ

  خیلی از شخصیت و روحیات شما لذت بردم من خیلی خوشحال هستم که در پردیس در خدمت شما هستم

 26. سعید
  پاسخ

  با سلام

  ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما دانشجویان میگذارید.

  و همچنین امیدوارم با راهنمایی های شما و سایر اساتید

  دلسوز مسیرمون رو پیدا کنیم.

 27. خجالتي
  پاسخ

  با سلام
  خیلی ممنون بابت آموزش های غیرمستقیمی که به خوانندگان می دید و واقعا ما به همشون احتیاج داریم.حالا که شما اینقدر حسن نیت دارید، می خواستم از فرصتی که در سایتتون ایجاد کردید استفاده و یه مطلبی رو عرض کنم. این که چقدر خوب می شد که این سنت زیبای ایرانی و جهانی استفاده از حلقه توسط آقایون و خانم های متأهل در محیط های کاری و مخصوصا آموزشی ما بیشتر جا می افتاد. خیلی از استادان گرانقدر ما که بی نهایت براشون ارزش قایلم نمی دونم چرا با وجود این همه دانشجوهای که باهاشون سروکار دارند، از حلقه استفاده نمی کنند؟ در حالی که همین مسایل ظاهرا کم اهمیت، می تونه منشا فرهنگ سازی های مهمی در جامعه و برای دانشجوها و نسل جدید ما باشه…

 28. همشهري
  پاسخ

  سلام و عرض ادب…
  باعث افتخار من هست که دانشجوی شخص شخیصی چون شما بودم و هستم که نه تنها در کلاس درس و بحث می آموزد بلکه راه و رسم زندگی را هم استادوار و آموزگارگونه تدریس می کند…خوشا به حال همسرتان که شخص قدرشناسی چون شما را در کنار خود دارند و خوش به حال شما که همسری دلسوز و فداکار را در کنار خود دارید…ان شاءا… خداوند بزرگ سایه هردوی شما را برای یکدیگر حفظ کند و سالیان سال درر کنار هم با خوشی و سلامتی و موفقیت زندگی کنید..:)

 29. منتظری
  پاسخ

  با سلام و احترام
  چقدر خوب که شما همسری به این مهربانی دارید و همسرتان شما را دارد. برای دانشجوی حقوق با دیدن این همه زندگی های از هم پاشیده، صحبت از زندگی های این چنینی امید بخش است.
  و چقدر خوب که شما استاد من هستید و من هرچند کم ولی با شما ارتباط دارم .این مایه خرسندی و افتخار من است که شما الگوی من هستید یک انسان واقعی ، یک استاد تمام، یک مشاور دلسوز و یک عالم متواضع.
  کاش می توانستم اندکی مثل شما باشم.
  ارزومند سلامتی و سرافرازی روزافزون شما

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *