الف) زمینه های نظری شامل تدریس، تحقیق، ارائه کنفرانس، کارگاه و ارائه سخنرانی

 • حقوق تجارت بین الملل
 • حقوق اقتصادی بین المللی
 • حقوق قراردادهای بین المللی
 • داوری تجاری بین المللی
 • حقوق انرژی
 • حقوق تجارت الکترونیکی

ب) زمینه‌های عملی شامل تجارب حاصل از انجام فعالیت‌های حقوقی بین‌المللی

 • مذاکره و تنظیم قراردادهای نفتی بین المللی از جمله بیع متقابل، قراردادهای بهره‌برداری مشترک (joint operating agreements)، قراردادهای خرید و فروش گاز.
 • مذاکره و تنظیم:
  • قراردادهای بین اللمللی خرید تجهیزات و ماشین آلات؛
  • قراردادهای نمایندگی و توزیع؛
  • قراردادهای همکاریهای اقتصادی و فنی؛
  • قراردادهای لیسانس و بهره برداری از علایم تجاری و مالکیت‌های معنوی؛
  • قراردادهای بی او تی، و بی او او؛
  • قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture)؛
  • قراردادهای تأمین مالی (Finance) از جمله قراردادهای وام بین المللی،
  • قراردادهای تأمین مالی پروژه (Project Financing )،
  • قراردادهای لیزینگ.
 •  حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی شامل انجام مذاکرات، سازش و میانجگیری، داوری و مراجعه به دادگاه‌ها