بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک)

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

با تصریح قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک، تردیدی د ر خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الکترونیکی باقی نمی ماند  این سند به دو گونه می تواند خلق گردد و انتقال یابد . گونه نخست جایی است که اصل سند در ابتدا در محیط الکترونیکی ایجاد و انتقال می گردد و شکل دوم هنگامی است که سند الکترونیکی رونوشتی از اصل سند کاغذی است و این رونوشت به صورت الکترونیکی انتقال داده می شود. ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. هم چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روشهای رمزگذاری سند توصیه می گردد.

واژگان کلیدی: سند تجاری الکترونیکی، توانایی کنترل سند تجاری الکترونیکی، وصول سند، ظهرنویسی الکترونیکی، سند تجاری.

متن کامل مقاله pdf1

 1. محسن غنی
  پاسخ

  سلام آقای دکتر به استحضار جناب عالی می رسانم نظر به اینکه بند بایان نامه با موضوع اسناد تجاری الکترونیکی را بعد از مطالعات و زمان زیادی که صرف تدوین آن نمودم در حال حاضر اینجانب مقاله ای از بایان نامه خود مستخرج نموده ام و با توجه به اینکه در طول تدوین بایان نامه از آثار حضرت عالی بهرها بردم لذا استدعا دارم در صورت امکان متنی از آن را برای شما ارسال کنم تا در صورت صلاح دید شما اسم حضرت عالی به همراه اسم بند به عنوان نویسند نوشته شود.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، متاسفانه مشغله و اولویت نوشتن کتاب به اینجانب اجازه نمی دهد که روی مقاله مشترک وقت صرف کنم.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.