توافق‌‌های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

توافق‌‌های مقدماتی روز به روز در زندگی اقتصادی و تجاری اهمیت بیشتری پیدا می‏کند. این امر به خصوص در روابط تجاری بین‏المللی، پروژه‏های سرمایه‏گذاری، تشکیل شرکت‏های مشترک سرمایه‏‏گذاری، تملک شرکت‌‌ها تجاری، ادغام شرکت‌‌ها، فروش اموال غیر منقول و امثال آن از اهمیت ویژه‏‏ای برخوردار است. الزام آور بودن توافق‌‌های مقدماتی یکی از مباحث روز در حقوق کامن لو محسوب می‌‌شود. دادگاه‌‌های در تطبیق مقررات کلی حقوق قراردادها بر توافق‌‌های مقدماتی با مسایل جدی روبرو هستند، مثل این که آیا طرفین با امضای یک توافق‌‌نامه مقدماتی واقعا قصد ایجاد یک تعهد الزام آور را دارند، در چه صورتی یکی از طرفین تعهدات مزبور را ممکن است نقض کند و چگونه می‌‌توان میزان خسارات ناشی از نقض این تعهدات را تعیین کرد. این مقاله در صدد است معتبر و لازم الاجرا بودن توافق‌‌های مقدماتی را در حقوق کامن لو مورد بررسی قرار داده و تحولات اخیر در حقوق انگلستان و آمریکا را در مواجهه با این توافق‌‌ها تشریح نماید.

واژگان کلیدی: حقوق کامن لو، حقوق قراردادها، قراردادهای مقدماتی، توافق‌‌های مقدماتی، قولنامه، یادداشت تفاهم، پروتکل، قراردادهای ناقص

متن کامل مقاله  pdf1

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.