مطالعه تأثیر قواعد حقوق مالکیت فکری بر هزینه معاملات همکاری‌های علمی بین‌المللی

عبدالحسین شیروی، سمین عباسی

در نتیجه تغییر سیاست‏ها و قوانین و گسترش حمایت‏های قانونی از مالکیت‏ فکری، مبتکران با موانعی جهت همکاری با همتایان خود در کشورهای دیگر، از جمله کسب رضایت ذی‌نفعان و نامشخص بودن وضعیت حقوقی، روبه‌رو شدند. در این تحقیق طرق رفع موانع همکاری‏های علمی بین‏المللی ناشی از قواعد حقوق مالکیت فکری مطرح و این نتیجه حاصل شد که راه‌حل‌های متنوعی در این خصوص پیشنهاد شده که مهم‌تر‏ین آن‌ها تلفیق ابزار‏های پیشرفته فنّی، مانند قرارداد‏های هوشمند با مبانی مالکیت سنتی، بوده ‏است که می‏تواند راهنما‏ی خوبی برای همکاری هر چه بیشتر حقوق و راه‏حل‏های سنتی و فناوری برای کاهش موانع همکاری به حساب آید.

کلیدواژه‌ها: ابداعات بازار‏های بین‏المللی قرارداد‏های هوشمند مالکیت هزینۀ مبادلاتی همکاری‏های علمی

متن کامل مقاله