قیمت گذاری دوگانه انرژی در رویه سازمان جهانی تجارت

عبدالحسین شیروی و مهسا فرحان جم

چکیده

از آغاز تأسیس سازمان جهانی تجارت، انرژی و موضوعات مربوط به آن همواره مورد بحث بوده است و بسیاری از کشورهای صاحب انرژی برای پیوستن به سازمان ناگزیر به اصلاح و تغییر قوانین خود شدند. یکی از مباحث مناقشه‌آمیز در این خصوص، اتخاذ سیاست وضع قیمت مضاعف از سوی کشورهای متقاضی است. کشورهای صاحب انرژی با تعیین قیمت پایین­تر انرژی برای تولیدکنندگان داخلی خود، آن­ها را نسبت به رقبای بین­المللی­شان در موقعیت برتری قرار می­دهند. همین مسئله باعث بروز اختلافاتی میان کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی شده است. به‌زعم برخی دولت‌های واردکننده انرژی چنین رفتارهایی یارانه محسوب شده و با اصول اولیه گات مانند اصل دولت کامله­الوداد و رفتار ملی مغایرت دارد و ضروریست سازمان جهانی تجارت با ایشان برخورد کند. این پژوهش درصدد بررسی این است که آیا رویه و موافقت‌نامه‌های کنونی سازمان جهانی تجارت، به قیمت­گذاری دوگانه انرژی پرداخته­اند و اتخاذ چنین رفتاری چقدر با مقررات سازمان سازگاری دارد. همچنین تاثیر اتخاذ قیمت­گذاری دوگانه انرژی بر روند الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با بررسی قواعد، مقررات و اصول مندرج در موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت می‌توان به این امر پی برد که رویه و مقررات این سازمان در خصوص قیمت­گذاری دوگانه انرژی ساکت و با خلأ مواجه است. همچنین اثبات این ادعا که قیمت‌گذاری دوگانه ممکن است ناقض مقررات سازمان جهانی تجارت باشد، به دلیل پیچیدگی­هایی این موضوع و به­موجب موافقت‌نامه‌های سازمان بسیار دشوار است بنابراین لازم است سازمان جهانی تجارت با تدوین قواعد و مقررات جدید در این­باره اقدام کند.

کلید واژه ها

انرژی، سازمان جهانی تجارت، قیمت گذاری دوگانه، گات، یارانه

متن کامل مقاله   pdf1