بررسی حقوقی ساختار قراردادهای افست

دکتر ابراهیم دیانتی نسب و دکتر عبدالحسین شیروی

 در اواخر دهه ۱۹۵۰، قراردادهایی در زمینه فروش­ تسلیحات ابداع شد که بعدها استفاده از آن در فروش اقلام گران قیمت واجد تکنولوژی پیشرفته‌ همچون ماهواره، زیردریایی­،‌ هواپیماهای نظامی و تجاری رواج فراوان یافت. ‌هدف از استفاده از قراردادهای آفست، کاهش فشار و پیامدهای ناخوشایند اقتصادی یا سیاسی ناشی از صرف‌ هزینه‌های کلان برای خرید اقلام گران قیمت صادراتی است. در این قراردادها که با نام «آفست»، «مشارکت صنعتی» و «جبران­های صنعتی» شناخته می‌شوند، خریدارکه معمولا دولت است، خرید خدمات و کالاهای گران قیمت صنعتی را به انجام یک سری تعهدات جبرانی و متقابل طرف دیگر مشروط می­نماید. ارتباط متقابل خرید و تعهدات جبرانی متقابل این ترتیبات قراردادی را پیچیده می‌کند که در این مقاله پس از معرفی اجمالی مکانسیم این قراردادها، انواع گوناگون این قراردادها و تعهدات جبرانی آنها مورد بررسی قرار می­گیرد. در ادامه ساختار این قراردادها و گرایش طرفین قرارداد به انعقاد قراردادهای مستقل که در سندی به نام پروتکل به یکدیگر مرتبط می‌شوند، بحث می­گردد. تحلیل حقوقی ماهیت این قراردادها در قسمت بعدی ارائه می‌‌گردد.

واژگان کلیدی : قراردادهای افست، تجارت متقابل، مشارکت صنعتی، جبران های صنعتی

متن کامل مقاله pdf1