حقوق حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز

عبدالحسین شیروی و مهین فلاحتی

چکیده

برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی، بخشی از عملیات اکتشاف و تولید نفت است که شامل مراحل بستن چاه­ها، جمع­آوری تاسیسات و پاکسازی محل عملیات نفتی می­شود. به دلیل پیچیدگی مالی، اقتصادی، فنی و زیست­محیطی مجموعه این فرآیند، کشورهای میزبان ناگزیر از وضع قوانین و مقررات برای تنظیم مسایل مرتبط با برچیدن میان خود و شرکت­های نفتی هستند. با وجود این ضرورت، هنوز برخی از کشورها فاقد سیستم قانونگذاری در مورد برچیدن هستند. محتوی قوانین و مقررات کشورهای دارای سیستم قانونگذاری نیز تحت تاثیر عواملی مانند پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی زیست­محیطی با یکدیگر متفاوت است. بررسی قوانین و مقررات برچیدن در ایران و شناسایی خلأهای قانون­گذاری، مستلزم مطالعه تطبیقی مفاد قوانین کشورهای پیشرو نفتی و سایر کشورها است. بنابراین در این پژوهش، ابتدا قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز در کشورهای با ظرفیت بالای تولید مانند انگلستان، نروژ، امریکا، کانادا و سپس کشورهایی با ظرفیت تولید محدودتر مانند نیجریه، چین، تایلند، استرالیا، نیوزیلند، برونئی، اندونزی و هلند با رویکرد تطبیقی تحلیل می­شوند و سپس به موضوع قوانین و مقررات برچیدن در ایران می­پردازد.

واژگان کلیدی:

برچیدن، تأسیسات و تجهیزات نفتی، مطالعه تطبیقی، قوانین و مقررات کشورها، قوانین و مقررات ایران

متن کامل مقاله  pdf1