بررسی و نقد دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خریداعتباری

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران و آناهیتا یوسفندی

صدور کارتهای اعتباری از سوی بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری تجربه نوینی در ایران است. تطبیق کارت‌های اعتباری با موازین اسلامی و بانکداری بدون ربا و ایجاد ساختارهای حقوقی لازم جهت برقراری امنیت کارت‌ها، جلوگیری از تقلبات، برخورد با مشکلات مربوط به گم شدن یا جعل کارت‌ها و حل فصل اختلافات از مهمترین چالش‌هایی که قانونگذار ایرانی با آن مواجه است. از آنجا که صدور و استفاده از کارت‌های اعتباری بدون بستر حقوقی لازم امکانپذیر نمی‌باشد، ”دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خریداعتباری“ در تاریخ ۷/۳/۱۳۸۷ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و ابلاغ گردید. هرچند ابلاغ این مصوبه گامی به جلو تلقی می‌شود، کاستی‌ها و اشکالاتی دارد که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه

کارت‌های اعتباری، کارت‌های خرید اعتباری، بانکداری بدون ربا، دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت‌های خرید اعتباری

متن کامل مقاله  pdf1