انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

در دهه ۱۹۸۰ شیوه‏های نوینی از تجارت بین کشورها رواج پیدا کرد که بطور کلی تحت عنوان “تجارت متقابل” دسته بندی می‏شوند. تجارت متقابل به معاملاتى اطلاق شود که بر اساس آن صادرکننده متعهد مى‏شود تا علاوه بر تعهداتى که معمولا در قراردادهای صدور کالا و خدمات پذیرفته می‏شود تعهدات  اضافی و متقابلی را در جهت منافع وارد کننده تقبل نماید که ممکن است حتی با موضوع اصلی قرارداد سنخیت نداشته باشد. با توجه به اهمیت روزافزون تجارت متقابل در مناسبات تجاری ایران با خارج از کشور و استفاده از آن جهت دسترسی به منابع مالی و فنآوری و دانش فنی، این مقاله تلاش دارد که انواع متفاوت روشهای قراردادی تجارت متقابل و عناصر اصلی هر کدام از این روشها را تشریح نماید و زمینه را جهت توجه بیشتر محافل علمی به نقد و بررسی این روشهای متفاوت فراهم سازد. در این مقاله ابتدا مکانیزم تجارت متقابل مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس نه روش متفاوت قراردادی که تحت عنوان کلی تجارت متقابل دسته بندی می‌شوند تبیین می‌گردد.

کلید واژه: تجارت متقابل، خرید متقابل، بیع متقابل، معاملات تهاتری، قراردادهای واگذاری تهاتری، قراردادهای تسویه تهاتری، قراردادهای جبرانی.

متن کامل مقاله  pdf1