کتاب داوری تجاری بین المللی

چاپ کتاب داوری تجاری بین المللی

روز شنبه هفتم اردیبهشت برای تهیه کتابی به کتابفروشی سمت در خیابان ابوریحان رفته بودم. پیش خودم گفتم بهتر است از فروشنده سراغ کتاب داوری تجاری بین المللی را بگیرم شاید چاپ شده باشد. آخه مدتها پیش باید چاپ می شد ولی خبری از آن نبود. با این که کتاب صفحه آرایی شده بود و سال انتشار آن ۱۳۹۱ قید گردیده بود ولی هنوز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خبری از آن نبود. از فروشنده پرسیدم: «آقا کتاب داوری تجاری بین المللی دارید؟» سوال کرد از کی است؟ گفتم از «دکتر شیروی». رفت و یک جلد کتاب داوری تجاری بین المللی را به من داد.

خیلی تعجب کردم ولی خیلی خوشحال شدم. همیشه خبر چاپ کتاب یا مقاله برایم خوشحال کننده بوده است. شاید این احساس را همه نویسندگان داشته باشند که پس از سالها کار روی یک کتاب بتوانند آن را روی میز کتابفروشی‌ها ببینند. اگر چه مدت زیادی طول کشید تا کتاب به زیور نشر آراسته شود، اما به هر حال ناشر معتبری آن را منتشر کرده و قیمت آن نیز برای دانشجویان خیلی مناسب است. پایین بودن قیمت کتاب باعث کاهش درآمد حق مؤلف می‌ شود ولی بجای آن تعداد بیشتری توانایی پیدا می کنند که کتاب را خریداری کنند. به اضافه این که مناسب بودن قیمت کتاب باعث می شود که خریداران احساس خوبی نسبت به کتاب و نویسنده آن داشته باشند و بهتر بتوانند از مزایای آن اثر بهره مند شوند.

پس از فارغ التحصیلی در مقطع دکتری و بازگشت به دانشگاه در سال ۱۳۷۷ یکی از درسهایی که برای تدریس در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی به اینجانب پیشنهاد شد، درس «داوری تجاری بین‌المللی» بود. اولین سؤالی که مطرح کردم این بود که چه کسی برای این دانشجویان درس حقوق تجارت بین‌الملل را تدریس کرده‌است. با کمال تعجب متوجه شده‌ام که چنین درسی ارائه نمی‌شود، چون درس «حقوق تجارت بین‌الملل» طبق سر فصلها مصوب جزء دروس اختیاری است و عمدتا در دانشگاه‌ها ارائه نمی‌شود. اما درس «داوری تجاری بین‌المللی» الزامی است و باید حتما ارائه گردد. شاید این تصویب بدین جهت بوده که داوری متضمن رسیدگی قضایی – ولو به صورت خصوصی- است که دانشجویان حقوق باید از آن آگاه باشند، ولی حقوق تجارت بین‌الملل یک درس تفننی مشتمل بر فنون عملی است که آنچنان مورد نیاز دانشجویان نمی‌باشد.

این مثل این است که برای حل و فصل اختلافات مدنی، آیین دادرسی را مطالعه کرد ولی قانون مدنی را که مبنای رأی است، مطالعه نکرد. داوری تجاری بین‌المللی در صدد حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی (مقررات شکلی) است و داور باید بر اساس قواعد، اصول، قوانین و عرفهای بین‌المللی حاکم بر تجارت بین‌الملل (مقررات ماهوی) اختلاف را بررسی و اتخاذ تصمیم کند. مطالعه داوری تجاری بین‌المللی بدون حقوق تجارت بین‌الملل، مثل مطالعه یک قانون شکلی بدون اطلاع از مقررات ماهوی قابل استناد آن در رسیدگی است. در هر حال، تدریس درس داوری را منوط به ارائه درس حقوق تجارت بین‌الملل نمودم و از آن موقع به بعد این دو درس را به ترتیب در دو ترم در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تدریس نمودم.

پس از نگارش کتاب حقوق تجارت بین‌الملل، تصمیم گرفتم که نتایج تحقیقات و پژوهشهای خود در خصوص داوری تجاری بین‌المللی را نیز در قالب یک کتاب منسجم درسی به زبان فارسی تدوین نمایم. در تدوین این کتاب دو نکته مد نظر بوده است: جامعیت مباحث که مطالب اساسی داوری تجاری بین‌المللی را پوشش دهد و اختصار مطالب که حجم کتاب را از حد متعارف قابل استفاده برای عموم دانشجویان خارج نگرداند.

داوری از جمله موضوعاتی است که در چندین دهه گذشته به شدت مورد توجه دانشمندان و نویسندگان حقوقی قرارگرفته است. در زبان انگلیسی که می‌توان آن را زبان داوری تجاری بین‌المللی لقب داد، نوشته‌های زیادی در خصوص داوری تجاری بین‌المللی تدوین و تألیف شده است. در ایران نیز حقوقدانان و نویسندگان حقوقی به داوری توجه نموده و نوشته‌هایی اعم از تألیف و ترجمه منتشر کرده‌اند.

هر چند این کتاب در مورد داورى تجارى بین‏المللى است و طبیعتا عمده مباحث آن حول داوریهای تجاری بین‌المللی است، در لابلای مباحث آن، حسب مورد به موضوعات مربوط به داوریهای داخلی که تابع قانون آیین دادرسی مدنی هستند، نیز اشاره شده است.

این کتاب نتیجه مهربانیهایی است که مادرم در حق من روا داشته و به من مهرورزی آموخته است. انجام تحقیق و پژوهش و سپس انتشار نتایج آن مهربانی به این مملکت و مهرورزی به جوانان مشتاق و علاقه‌مند آن می‌باشد. اختصاص ساعتها وقت اختصاصی خانواده برای تحقیق و نگارش این اثر نتیجه بردباریها و صبوریهایی بوده که همسرم در این راه متحمل شده است و در این مهرورزی همواره یار و مدافعم بوده است. به قول حافظ:

تخم وفا و مهر در این کهنه کشته زار           آن گه عیان شود که بود موسم درو

امیداورم این کتاب نیز مانند سایر کتب مورد توجه اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان قرارگرفته و مورد استفاده جامعه علمی کشور قرار گیرد. حال که کتاب «حقوق تجارت بین الملل» به چاپ چهارم و ویراست دوم رسیده است، این کتاب می تواند در جهت تکمیل مباحث حقوق تجارت بین الملل مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد. در اینجا لازم می دانم پیشاپیش از اساتیدی تشکر کنم که کتاب داوری تجاری بین المللی را به دانشجویان خود معرفی می کنند و عذر خواهی می کنم که نمی توانم به  تک تک آنها یک نسخه اهدا کنم. نوشتن این کتاب خود هدیه من به آنها است.

این کتاب در حدود ۴۰۰ صفحه است که فهرست مطالب آن به شرح زیر است:

فهرست مطالب کتاب داوری تجاری بین المللی

پیشگفتار

مقدمه    

فصل اول: مفهوم، انواع و قوانین ناظر به داوری 

گفتار اول: مفهوم و ویژگیهای داوری

الف) تعریف داوری

ب) ویژگیهای داوری

گفتار دوم: انواع داوری

الف) داوری داخلی و بین‌المللی

ب) داوری موردی و سازمانی

۱- داوری موردی

۲- داوری سازمانی

ج) داوری اختیاری و اجباری

د) داوری تجاری و غیر تجاری

گفتار سوم: قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران

الف) قانون آیین دادرسی مدنی

ب) قانون داوری تجاری بین‌المللی

ج) کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی

د) سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری

فصل دوم: داوری و سایر روشهای حل و فصل اختلاف

گفتار اول: داوری و دادرسی‌

الف) مشکلات و مسایل دادرسی

۱. دادگاه صالح‌

۲. تعیین دادگاه توسط طرفین

۳. اجرای آراء دادگاههای خارجی

ب) امتیازات و معایب داوری در مقایسه با دادرسی

۱. امتیارات داوری نسبت به دادرسی

۲. معایب داوری نسبت به دادرسی

گفتار دوم: داوری و شیوه‌های جایگزین حل اختلافات

الف) مذاکره

ب) کارشناسی

ج) دادرسی خصوصی

د) سازش و میانجیگری

۱. مفهوم سازش و میانجیگری

۲. مراحل سازش

۳.  قواعد اختیاری سازش

۴) مقررات قانونی راجع به سازش

فصل سوم: موافقتنامه داوری

گفتار اول: شرایط صحت موافقتنامه داوری ‌

الف) قصد و رضا و بیان اراده

ب) اهلیت طرفین

ج) داوری پذیری اختلاف

د) معین بودن موضوع موافقتنامه داوری

گفتار دوم: تنظیم موافقتنامه داوری ‌

الف) شرط داوری و قرارداد مستقل داوری

ب) مفاد موافقتنامه داوری

فصل چهارم: سازمانهای داوری

گفتار اول: دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی

الف) تشکیلات دیوان داوری اتاق

ب) مقررات دیوان داوری اتاق

ج) فرآیند رسیدگی در دیوان

گفتار دوم: مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری

الف) تشکیل مرکز داوری ایکسید

ب) صلاحیت مرکز داوری ایکسید

ج) سازمان مرکز داوری ایکسید

د) مقررات داوری ایکسید

گفتار سوم: مرکز سازش و داوری وایپو

الف) صلاحیت مرکز داوری وایپو

ب) مقررات داوری وایپو

گفتار چهارم: مرکز داوری منطقه‌ای تهران

الف) سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-افریقایی

ب) نقش سازمان حقوقی مشورتی آسیایی- افریقایی در داوری

ج) مرکز داوری منطقه‌ای تهران

د) مقررات داوری مرکز داوری منطقه‌ای تهران

گفتار پنجم: مرکز داوری اتاق ایران

الف) تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران

ب) مقررات داوری مرکز داوری اتاق ایران

فصل پنجم: انتخاب، جرح و جایگزینی داوران   

گفتار اول: تعداد داوران ‌

الف) تعداد داوران در صورت توافق

۱. حداقل و حداکثر تعداد داوران

۲. فرد یا زوج بودن تعداد داوران

۳. داور واحد یا هیأت داوران

ب) تعداد داوران در صورت عدم توافق

۱. داوری واحد

۲. هیأت سه نفره داوری

۳. روش دوگانه

گفتار دوم: انتخاب داوران ‌

الف) انتخاب داوران قبل از بروز اختلاف

ب) انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف توسط طرفین

ج) انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف و عدم توافق طرفین

۱. داوری سازمانی

۲. داوری موردی

۳. تعیین داور توسط دادگاه

د) انتخاب داوران در صورت وجود بیش از دو طرف اختلاف

گفتار سوم: شرایط داوران ‌

الف) شرایط داوران در صورت انتخاب توسط طرفین

۱. اهلیت داوران

۲. تابعیت داوران

۳. بی‌طرفی و استقلال

۴. شرایط ویژه داوران

ب) شرایط داوران در صورت انتخاب توسط مقام ناصب یا دادگاه

۱. مشخصات مقرر توسط طرفین

۲. تابعیت داوران

۳. بی‌طرفی و استقلال داوران

۴. سایر شروط

گفتار چهارم: جرح داوران ‌

الف) موجبات جرح داوران

ب) آیین جرح داوران

ج) اعتراض به نظر دیوان داوری در مورد رد جرح

گفتار پنجم: خاتمه مأموریت داوران و جایگزینی آنان ‌

فصل ششم: شروع، ابلاغ و صلاحیت دیوان داوری          

گفتار اول: شروع جریان داوری ‌

الف) درخواست داوری

۱. مقررات داوری آنسیترال

۲. مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی

۳. قانون داورى تجارى بین‏المللى

ب) ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها

ج) شروع داوری

گفتار دوم: اختیارات دیوان داوری ‌

الف)  صلاحیت دیوان داوری

۱. اعتبار موافقتنامه داوری

۲. قلمرو موافقتنامه داوری

۳. تشریفات رسیدگی به ایراد صلاحیت

۴. طرح دعوی در دادگاه و صلاحیت دیوان

ب) سازمان‌دهی و هدایت داوری

۱.  نحوه رسیدگی

۲.  زبان داوری

۳. مقر داوری

ج) دستور موقت

۱. صدور دستور موقت توسط دیوان داوری

۲. صدور دستور موقت توسط دادگاه

۳. اجرای دستور موقت

فصل هفتم: قانون حاکم      

گفتار اول: قانون حاکم بر آیین داوری ‌

الف) نظریه حاکمیت

ب) نظریه قراردادی

ج) نظریه استقلال

د) دیدگاه برخی از قوانین

گفتار دوم: قانون حاکم بر ماهیت اختلاف ‌

الف) تعیین قانون حاکم توسط طرفین

ب) سکوت طرفین  نسبت به قانون حاکم

گفتار سوم: لزوم حل و فصل اختلاف بر اساس قانون ‌

فصل هشتم: رسیدگی، ادله اثبات و رأی داوری  

گفتار اول: رسیدگی به اختلاف ‌

الف)  تبادل لوایح

ب) استماع دعوی

ج) سازش و مصالحه

گفتار دوم: ادله اثبات دعوی

الف) مقررات ناظر به ادله در دادرسی و داوری

ب) بار دلیل

ج) احصای ادله در دادرسی و داوری

د) دسترسی به ادله

ﻫ) مهمترین ادله در داوری

۱. اسناد و مدارک

۲. گواهی (شهادت)

۳. کارشناسی

۴. بازرسی اموال یا اسناد

گفتار سوم: رأی داوری  ‌

الف) مفهوم رأی داوری

ب) انواع رأی داوری

۱. رأی نهایی

۳. رأی (دستور) موقت

ج) شرایط رأی داوری

۲. رأی جزئی

۱. مکتوب بودن رأی

۲. امضای رأی توسط داوران

۳. تاریخ و مکان صدور رأی

۴. دلایل استنادی رأی

۵. ثبت رأی

۶.  ابلاغ رأی

د) محتوی رأی داوری

۱. مفاد رأی

۲. هزینه‌های داوری

ﻫ) اثر رأی داوری

۱. اعتبار امر مختوم

۲. فراغ داور

۳. قدرت اجرایی رأی داوری

۴. ختم داوری

فصل نهم: اعتراض به رأی داوری       

گفتار اول: تجدید نظر توسط دیوان داوری  ‌

الف)  تصحیح، تفسیر یا تکمیل رأی

ب)  تجدید نظر در رأی داوری

۱. پیش بینی تجدید نظر در موافقتنامه داوری

۲. امکان تجدید نظر به موجب قانون

گفتار دوم: اعتراض به رأی داوری نزد دادگاه

الف) دادگاه صالح برای ابطال رأی

ب) موارد نقض رأی

۱.  فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف

۲. بطلان موافقتنامه داوری

۳. عدم رعایت مقررات ابلاغ

۴. عدم امکان ارائه دلایل و مدارک

۵. تجاوز داوران از حدود اختیارات

۶. عدم ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری

۷. مشارکت داور جرح شده در رأی

۸. صدور رأی به استناد سند مجعول

۹. کتمان مدارک

۱۰. داوری نپذیری اختلاف

۱۱. مخالفت رأی با نظم عمومی و اخلاق حسنه

۱۲. مخالفت رأی با قواعد آمره

۱۳. مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی

ج) تأثیر نقض رأی

فصل دهم: شناسایی و اجرای رأی داوری         

گفتار اول: اجرای رأی داوری خارج از کنوانسیون نیویورک

الف)  وحدت شرایط ناظر به اجرای آراء داوری

ب)  عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آراء داوری

گفتار دوم: اجرای رأی داوری مطابق کنوانسیون نیویورک

الف) قلمرو کنوانسیون نیویورک

۱- داوریهای مشمول کنوانسیون

۲- قلمرو کنوانسیون از جهت محل صدور رأی

ب) تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک

۱- احترام به موافقتنامه داوری

۲- شناسایی و اجرای رأی داوری

ج) شناسایی و اجرای رأی داوری

۱.  فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقتنامه داوری

۲. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی

۳. تجاوز داوران از حدود اختیارات

۴. عدم ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری

۵.  نقض یا تعلیق رأی داوری

۶. داوری نپذیری اختلاف

۷. مخالفت رأی با نظم عمومی

۸. مخالفت رأی با اصل ۱۳۹ قانون اساسی

پیوست شماره (۱): قانون داوری تجاری بین‌المللی            

پیوست شماره (۲): کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی        

منابع و مآخذ       

الف) منابع فارسی

ب) منابع انگلیسی

ج) اسناد بین‌المللی

 1. محمد
  پاسخ

  سلام و آرزوی سلامتی : آقای دکتر من کارشناسی حقوق و امسال گرفتم و قبلا هم کارشناسی زبان انگلیسی داشتم و مدت ۱۰ سال هم هست که رییس دایره اعتبارات اسنادی ( شاغل در واحد ارزی بانک …) هستم . به نظر شما بهترین رشته برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد( حقوق) با توجه به شرایط من( پتانسیل من در زبان انگلیسی و حقوق و تجارت بین الملل)چیست که آینده کاری خوبی هم داشته باشد.با تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سوال خود را در بخش پرسشهای دانشگاهی مطرح کنید.

 2. محسن
  پاسخ

  سلام جناب دکتر شیروی میخواستم در مورد اصلاحات در قوه قضاییه جهت متناسب سازی با حقوق تجارت بین الملل انجام بدهم لطفا اگر مطلعید کسی این کار را انجام داده و سوابقی هست اعلام بفرمایید . باسپاس فراوان

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام نشنیده ام که کسی اینکار را انجام داده باشد و منظورتان را هم متوجه نشدم که چه اصلاحاتی مد نظر است.

 3. مارال
  پاسخ

  سلام جناب دکتر میخواستم در خصوص مقایسه داوری تجاری بین الملل با حل وفصل اختلافات در فیدیک پایان نامه بنویسم امکانش هست راهنمایی بفرمایین چه کتوبی مفید هست در این مورد و مجلات وطنی .سپاسگزارم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام ، کتابهایی که در مورد داوری و فیدیک نوشته شده است ولی بنظرم موضوع مناسبی نیست.

 4. امیر
  پاسخ

  با سلام
  نظر به فعالیت مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه و ایلام و قصد انتشار مقالات مربوط به داوری به صورت اختصاصی در گاهنامه داوری بدینوسیله از شما برای ارسال مقالات و مطالب مرتبط و ارزشمندتان دعوت به عمل می آید.
  با تشکر
  دبیر مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام
  امیر بصیری

 5. جهان نورانی
  پاسخ

  سلام بر محضر باسعادت استاد بزرگوار بنده دانشجوی حقوق خصوصی هستم عنوان پایانه ام بررسی شیوه های حل وفصل اختلاف در سازمان تحارت جهانی و مقایسه آن با داوری بین المللی هستش اگه بدام منبع معرفی بفرمایید ممنون میشم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام مقایسه مع الفارق است. با این وجود باید این دو روش را از جهت قوانین حاکم، فرایند رسیدگی، امکان تجدید نظر و شناسایی و اجرا مقایسه کنید.

 6. فهیمه حسینی
  پاسخ

  باعرض سلام

  خواهشمندم راهنمایی فرمایید سایت های معتبر و ناب داوری بین الملل را جکونه باید یافت

 7. روح الامین امیری
  پاسخ

  با سلام خدمت استاد گرامی
  من دانشجوی حقوق خصوص هستم.موضوع پایان نامه ام در مورد داوری اختلافات در بخش تعاون هست.با توجه به منابع محدود در این حیطه ،در صورت امکان چند منبع انگلیسی و فارسی معرفی کنید.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام سراغ ندارم. آخه مقررات داوری چیزی نیست که با تغییر موضوع داوری تغییر پیدا کند. اگر این طور باشد باید هزاران موضوع در مورد داوری بتوان درست کرد.

 8. فاطمه موسوی
  پاسخ

  باسلام وعرض خسته نباشید خدمت استاد بزرگوار
  بنده دانشجوی ترم چهار حقوق خصوصی دانشگاه دامغان هستم واین ترم برای موضوع پایان نامه دچارمشکل شدم و بسیار علاقه مند هستم برای پایان نامه در حیطه داوری تجاری کار کنم
  از شما خواهشمندم اگر برایتان مقدور هست بنده را در خصوص موضوع پایان نامه راهنمایی فرمایید.
  قبلا از مساعدت شما کمال تشکر را دارم.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام با مطالعه کناب داوری و سایر نوشته های مزبوط به داوری و مشورت با اساتید خودتان سعی کنید موضوعی در حیطه داوری انتخاب کنید.

 9. موسی مشمول مظفرآبادی
  پاسخ

  اینجانب داننشجوی ارشد ترم ۳ حقوق تجارت بین الملل واحد الکترونیک دانشگاه آزاد هستم و مفتخر هستم که در طول ترمهای گذشته کتابهای حقوق نفت و گاز و مالیه و تضمین های بازرگانی بین المللی جنابعالی به عنوان معرفی و مطالعه نمودم و واقعا استفاده نمودم و حالا از جنابعالی به عنوان استاد تمام این رشته درخواست دارم بنده را در خصوص موضوع پایان نامه راهنمایی کنید که چه موضوعی را برای پایان نامه انتخاب کنم با تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام متاسفانه من لیستی از موضوعات پایان نامه در اختیار ندارم. سعی کنید با خواندن کتب و مقالات و مشاوره با اساتید خود موضوع مناسبی را انتخاب کنید.

 10. پیری
  پاسخ

  بادرود و عرض ادب و احترام
  بنده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل می باشم و موضوع پایان نامه بنده در مورد”شیوه های جایگزین حل و فصل حقوقی اختلافات تجاری ” است . از فرصتی که از سر لطف مبذول نموده اید ؛ استفاده نموده و ضمن جویای نظر حضرتعالی در خصوص موضوع مذکور، تقاضای معرفی منابعی در این زمینه مورد استدعا و تمناست.

  با تشکر و تجدید احترام-پیری

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام این موضوع چندین بار کار شده است که از جمله یک پایان نامه در دانشگاه تربیت مدرس است که اینجانب مشاور آن بودم.

 11. عزت الله رعیت
  پاسخ

  سلام استاد ارجمند افتخار شادگری شما را نداشته ام اما از فضایی که ایجاد نموده اید تا بتوان با شما در ارتباط بود سپاسگذارم .در خصوص چالش های داوری در حقوق داخلی و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین االمللی نیاز به منابع دارم لطفا بنده را راهنمائی فرمائید. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام کتاب اینجانب برای داوری بین المللی و بعضا داخلی و کتاب دکتر کریمی را برای داخلی مطالعه کنید.

 12. دكتر حسين علمى
  پاسخ

  استاد ارجمند جناب آقاى دکتر شیروى
  با سلام و ارادت
  تألیفات ارزشمند جنابعالى تا حد زیادى کمبود منابع تدریس براى تجارت بین الملل و داورى بین المللى را مرتفع نموده است.
  بر خود فرض مى دانم به سهم خود از زحمات شما قدر دانى نموده و توفقیقات روز افزونتان را مسألت نمایم

 13. قیم
  پاسخ

  سلام استاد خسته نباشید، میخواهم درباره داوری های چند طرفه تحقیق کنم به نظر شما به چه منابعی میتوانم رجوع کنم؟ با تشکر

 14. جواد شیری
  پاسخ

  سلام، استاد گرامی پایان نامه من راجع به داوری تجاری بین المللی است اگر ممکن است چند کتاب ارزشمند در این زمینه معرفی نمایید تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام به منابع مندرج در پایان کتاب داوری تجاری بین المللی اینجانب مراجعه کنید.

 15. ایمان
  پاسخ

  با عرض سلام خدمت استاد گرامی آقای دکتر شیروی
  استاد گرامی بنده دانشجوی ترم آخر حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی هستم ،پایان نامه اینجانب با موضوع مقایسه داوری تجاری بین المللی با داوری در بورس و اوراق بهادار می باشد.
  لطفا اگر منبعی مناسب مدنظرتان است ،بنده را راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر فراوان

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام پایان نامه ای تحت عنوان حل و فصل اختلافات در بورس تحت نظر اینجانب دفاع شده است که می توانید عنوان آن را از بخش پایان نامه های همین سایت پیدا کنید. ظاهرا کتاب شده است.

 16. تقوی
  پاسخ

  با سلام خدمت اقای دکتر شیروی بهتون خسته نباشید میگم .من دانشجوی ارشد ترم چار هستم و فقط پایان نامه دارم.اقای دکتر ومضوعی که تصویب شد “نقش و جایگاه محاکم قضایی در رسیدگی و اجرای ارای داوری تجاری بین الملل “هست .اقای دکتر منظور از محاکم قضایی ایا دادگاه ایران هست ؟اگه راهنمایی کنید که من باید رو چه مباحثی تحقیمو شروع کنم خیلی ممنون میشم.با تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام اگر رأی بخواهد در ایران اجرا شود دادگاه ایران والا دادگاه کشور محل تقاضای رأی است. به کتاب داوری تجاری بین المللی اینجانب مراجعه کنید.

 17. حسن قدس
  پاسخ

  باسلام
  استادبزرگوار مدتیه که سایتتون رو میبینم ومطالبش رو میخونم ولی هرگزبه خودم اجازه ندادم مزاحم وقت گرانبها تون بشم
  آخه من واقعا در حدشاگردی شما هم نیستم که با شما ارتباطی بگیرم

  من دانشجوی ترم ۳ خصوصی هستم وباخوندن کتاب تجارت بین الملل شما به مطالعه بیشتر در این زمینه علاقمند وحریص شدم

  خواستم بدونم آیا با اطلاعات کم من در زبان انگلیسی میتونم موضوع پایان نامه ام رو در زمینه تجارت بین الملل انتخاب کنم تا هم مطالعه خوبی برام بشه هم پایان نامم پربار باشه؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام بلاخره باید زبان اتان را تقویت کنید تا بتوانید بهتر در این زمینه پژوهش یا کار کنید.

 18. حسن آرین
  پاسخ

  سلام دکترگرامی با مطالعه کتب شما پی بردم که فقط بامطالعه متن قوانین نمونه وآنسیترال وقانون داوری تجاری بین الملل وکنوانسیون نیویورکو… نمیتونم ازداوری تجاری بین المللی چیزی بفهمم.ضمناکتاب تعارض قوانین شما توسط دانشجوی سابق شما سرکارخانم دکترهنگامه غضنفری با دقت فراوان در مقطع ارشدودکتری موردتوجه ویژه است.همه ما ازشما ممنونیم

 19. دکتر حسین نوروزی - 09123223683
  پاسخ

  با سلام و ادب خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر شیروی
  بنده در مقاطعی از جمله زمان نگارش پایان نامه دکتری در دانشگاه تهران از مقاله ی قرارداد هاى استاندارد (الحاقى) د ر حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و امریکا و در حال حاضر نیز از دو کتاب حقوق تطبیقی در مقطع کارشناسی و کتاب داوری تجاری بین المللی در مقطع کارشناسی ارشد برای تدریس استفاده های فراوان می برم. لذا بر بنده لازم است از شما تشکر و به مرتبه ی استادی حضرتعالی احترام نمایم.
  بسیار ممنون از دست یاری شما

 20. سلیمان
  پاسخ

  سلام استاد گرامی
  چگونه و از کجا این کتاب ارزشمند را میتوانم بدست بیاورم، بخاطر که خارج ایران هستم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام باید به کسی بسپارید که برای شما خریداری و پست کنند. برخی از فروشندگان اینترنتی هم این کار را انجام می دهند.

 21. فرزاد
  پاسخ

  سلام جناب دکتر
  درخصوص بازار کار گرایش حقوق نفت وگاز توضیح میفرمایید ؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، نفت و گاز منبع اصلی درآمد کشور است و ایران از بزرگترین صاحبان ذخایر نفت و گاز دنیا است و بنظرم صنعت رو به رشدی است که فعالیت در بخشهای گوناگون آن از جمله مسایل حقوقی آینده خوبی دارد.

 22. s.ramezanlou
  پاسخ

  سلام استاد گرامی
  موضوع پایان نامه ی من بررسی نو اوری های قواعد داوری انسیترال ۲۰۱۰ در مقایسه با قواعد داوری ۱۹۷۶ می باشد. ممنون میشم منبع معرفی کنید.با تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، کتاب داوری تجاری بین المللی اینجانب این موارد را در لابلای مباحث مطرح کرده است. البته خیلی نوآوری ندارد.

 23. سارازمانی
  پاسخ

  استاد محترم جناب آقای دکترشیروی

  باعرض سلام وارادت خالصانه

  اینجانب دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران هستم .جهت اخذ عنوان رساله درزمینه داوری تجاری بین المللی به دنبال موضوع مناسب وکاربردی می باشم.به نظر جنابعالی موضوع ((بار اثبات در داوری)) موضوع مناسبییست؟درغیراینصورت موضوع خاصی اگر مدنظرتان میباشد ممنون میشم که پیشنهاد دهید.

  با تشکر فراوان

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام به نظرم این موضوع خیلی برای یک رسال دکتری مناسب نیست چون فاقد یک نظریه (تز) است.

 24. اسحاق اسحاقی
  پاسخ

  سلام استاد. موضوع پایان نامه ام داوری در امور حسبی است خواهشمندم در این خصوص بنده را راهنمایی فرمایید که چه کتبی را مطالعه کنم. ممنون از شما

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام منبع خاصی سراغ ندارم. باید به منابع عمومی داوری مراجعه کنید.

 25. افشین دوباش
  پاسخ

  با عرض ادب محضر حضرت عالی
  بنده فارغ التحصیل ارشد زبان انگلیسی میباشم و دانشجوی حقوق در مقطع کارشناسی و البته مدرس و مترجم زبان انگلیسی . مدتی است زبان فرانسه را نیز شروع کردم. میخوام وارد داوری در تجارت بین الملل بشم. و البته بیشتر برای پروانه وکالت تلاش میکنم. آیا برای بنده این امکان در پرونده های تجارت بین المللی وجود دارد. و از کجا باید شروع کنم؟
  با تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام فعلا باید قدری حقوق بخوانید بعد دنبال کار بین المللی باشید.

 26. محبوبه عمرانی
  پاسخ

  با سلام خدمت استاد گرامی
  استاد بنده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی هستم و با وجود تلاش فراوان در امر یافتن موضوع پایان نامه دچار سردرگمی شدم عاجزانه از شما استاد فهیم خواهش میکنم که در این امر مرا یاری نمایید. با تشکر فراوان

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام برای پیدا کردن موضوع مناسب پایان نامه باید خودتان مطالعه کنید و با استاد مورد نظر راهنما مشورت کنید. البته حیطه کار خود را مشخص کنید بعد دنبال موضوع بگردید. بدون تعیین حیطه کار دنبال موضوع سرگردان نشوید.

 27. محمد رضا
  پاسخ

  باسلام جناب دکتر شیروی می خواستم بپرسم در حال حاضر در کدام دانشگاهها تدریس می فرمایید ضمنا علاوه بر کتاب خود کتابهای به روز دیگر را معرفی فرمایید ممنونم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام تنها در پردیس قارابی دانشگاه تهران در شهر قم.

 28. سبحان طیبی
  پاسخ

  استاد ارجمند جناب آقای دکتر شیروی
  با سلام و عرض ادب
  سوالی خدمت شما داشتم :
  آیا حضرتعالی علاوه بر تخصص و تبحر در مباحث تئوریک حقوق تجارت بین الملل و داوری تجاری بین المللی ، بصورت عملی هم بعنوان داور در مجامع بین المللی و یا پرونده های بین المللی فعالیت داشته اید ؟
  البته حمل بر جسارت نشود این سوال بدان دلیل است که یک بانک اطلاعاتی از اساتید متخصص در این زمینه در حال جمع آوری است که این سوال پیش آمد .
  با سپاس فراوان

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام اینجانب به عنوان وکیل و مشاور در پرونده های داوری مشارکت داشته ام ولی به عنوان داور نه.

 29. یاسین
  پاسخ

  سلام آقای دکتر /لطفا برای تدریس واحد درسی داوری بین المللی بغیر از کتاب دکتر سی حسن صفایی معرفی فرمایید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام کتاب داوری تجاری بین المللی اینجانب کتاب بسیار خوبی برای تدریس است که هم به روز است و هم به زبان ساده نوشته شده و جامع می باشد.

 30. محمدی
  پاسخ

  با سلام…ممنون میشم اگر لطف کنید و به سوال بنده پاسخ دهید
  اگر اصل قرارداد داوری به هر دلیلی باطل شده باشد شرط ضمن عقدی که آمده به چه صورتی است…آیا داور اختیار دارد یا نه؟
  با تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام در داوری تجاری بین المللی داور حق دارد به موضوع رسیدگی کند. بطلان قرارداد داوری به طور اتوماتیک باعث بطلان شرط داوری ضمن آن نیست ولی اگر اشکال در قرارداد داوری به موافقتنامه داوری -حتی اگر مستقل در نظر گرفته شود- در این صورت شرط داوری نیز باطل است ولی در هر حال داوران حق رسیدگی دارند. در داوری داخلی موضوع متفاوت است. به کتاب داوری تجاری بین المللی اینجانب مراجعه کنید.

 31. عسگری
  پاسخ

  با سلام
  دانشجوی ترم آخر حقوق خصوصی هستم ،لطفا یک موضوع برای تحقیق در درس داوری تجاری بین المللی بفرمایید .

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام کتاب داوری تجاری بین المللی را مطالعه کنید حتما بیش از یک موضوع برای تحقیق پیدا خواهید کرد.

 32. مرادی
  پاسخ

  عرض سلام و ادب واحترام

  سپاس از مطالب مفید شما.

  آیادر کتاب داوری تجاری بین المللی شما به بررسی تفاوت قانون آنسیترال ۱۹۸۵ و ۲۰۰۶ نیز پرداخته شده است؟
  و ترجمه قانون ۲۰۰۶ نیز وجود دارد؟

  جهت یک تحقیق نیاز داشتم (تحت عنوان مطالعه تطبیقی قانون آنسیترال با قانون داوری تجاری بین المللی)

  پیشاپیش از راهنمایی شما بزرگوار سپاسگزارم.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام تفاوت چندانی وجود ندارد بلکه بیشتر در نسخه ۲۰۰۶ تکمیل شده است که بعضا اشاره شده است. ترجمه آن را سراغ ندارم.

 33. افشار
  پاسخ

  سلام جناب دکتر شیروی تحقیقات ونوشته های شما بسیار ارزشمند است اما انتقادی دارم در پاسخ یکی از دوستان در مورد شم حقوقی از اصطلاح “مغفول عنه “استفاده نموده اید استاد ما که بیش از ۶۰ درصد زبانمان این سالها عربی شده ولی اصرار بر آوردن واژه های عربی ای که رواج ندارند آنهم در نوشتار حضرتعالی شایسته بنظر نمیرسد . با پوزش

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، ممنون از تذکر شما. رشته حقوق در ایران پر از اصطلاحات عربی است چنانچه در انگلیسی عبارات حقوقی پر از کلمات لاتین است.

 34. محمد
  پاسخ

  با سلام
  استاد عزیز از کتاب داوری شما همانند کتب دیگرتان استفاده نمودم. کتابی است که جامع و دقیق که با بیانی ساده منتشر شده. نا گفته پیداست که نثر ساده داشتن برای یک کتاب یک ویژگی مهمی است و این کار از عهده هر نویسنده ای بر نمی آید.
  با آرزوی سلامتی و موفقیت

 35. سعید شریعتی
  پاسخ

  با سلام و عرض ادب

  ضمن تبریک چاپ کتاب داوری، از این فرصت برای ابراز ارادت و تجدید خاطرات شاگردی در کلاس پرفایده تان استفاده می کنم. ضمنا اگر در یادداشت هایتان در مورد شم حقوقی و راه های انتقال آن به دانشجویان بنویسید خیلی ممنون می شوم.
  سرفراز و پایدار باشید.
  شریعتی-دانشجوی شما در سال ۸۵ دکتری حقوق خصوصی پردیس قم-

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، خوشحالم که به درجه دکتری نایل شدید. شم حقوقی اصل در حقوق است ولی متاسفانه این روزها خیلی مغفول عنه واقع شده است و بیشتر تمرکز روی انتقال اطلاعات حقوقی است. انشا اله جداگانه در مورد این مسئله می نویسم.

 36. میرابوالفتحی
  پاسخ

  مصداق عینی وحقیقی این بیت شعرهستید:
  همت بلنددارکه مردان روزگار/ازهمت بلندبه جایی رسیده اند.ارادتمندشما.میرابوالفتحی دانشجوی سال۷۹پردیس قم.

 37. محمد سراوانی
  پاسخ

  با سلام و احترام فراوان خدمت استاد عزیز
  در ابتدا باید عرض کنم که کاملا شگفت زده شدم از این همه علاقه شما به دانشجویانتان و احترامی که برای آنها قائل میشوید.
  می خواستم باز هم بنده رو راهنمایی کنین.چون تنها کسی که دردسترس دارم شما هستید
  جناب استاد
  من۲۲سال سن دارم.فارغ التحصیل رشته کشاورزی امسال هستم
  خیلی علاقه به کارهای تجاری ،روابط بازرگانی وکارهای بین المللی هستم.دوست دارم با آدم های بزرگ سراسر دنیا ارتباط داشته باشم.
  من خودم رشته حقوق تجارت بین الملل رو انتخاب کردم چون فکر می کنم من روبه آرزوهام میرسونه!
  با توجه به اینکه قبلا فرموده بودید مبانی اصلی این رشته در لیسانس شکل میگیرد،آیا میتونم با مطالعه شخصی این نقص رو برطرف کنم؟
  نکته دیگر اینکه خیلی مشتاق هستم که شما اگر رشته دیگری را متناسب با بنده در نظر دارید،معرفی کنید.
  در آخر میخواستم بگم نمیدونید چقد انرژی و انگیزه گرفتم وقتی با شما آشنا شدم.دوست دارم تهران قبول شم و شما استاد راهنمام شید.
  لحظه شماری میکنم براش
  استاد خیلی ممنونتونم.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، در حقوق دو چیز است که دانشجو باید کسب کند: یکی دانش و اطلاعات حقوی است و دیگری فهم و درک حقوقی که به آن شم حقوقی گفته می شود. بسیاری از دانشجویان که به صورت غیر حضوری درس می خوانند صرفا در اولی قدری آگاهی پیدا می کنند و از دومی تقریبا بی بهره هستند.

 38. محمد
  پاسخ

  سلام
  تشکر از زحمات حضرتعالی در راستای ترویج حقوق تجارت بین الملل رشته غریبی که در کشور ایران بستر آن همچون اسم تجارت بین الملل فراهم نیست و قوانین ضعیف عمل کرده اند.
  سعادت حضور در کلاس های شما را نداشتم اما از دانش آموختگان این رشته هستم.

 39. عیوضی
  پاسخ

  بسمه تعالی
  با سلام و عرض خسته نباشید خدمت استاد عزیز
  کتاب های حضرتعالی بسیار کاربردی و تحلیلی-تطبیقی می باشند و برای عموم دست اندر کاران حقوقی و مرتبطین با امور حقوقی قابل استفاده می باشد و اینجانب هر بار پس از تدریس یا مطالعه آنها، خداوند را شکر می نمایم که افتخار شاگردی شما را نصیب بنده نمود.ضمنا جهت استفاده بهتر مخاطبین کتاب حقوق تجارت بین الملل هرچند که مقاله مربوطه حضرتعالی در این زمینه مفید می باشد، خواهشمند است مبحث اینکوترمز را با توجه به تغییرات ۲۰۱۰ ویرایش نمایید.همچنین از طرح مباحث نو مثل mini trial در آثارتان که در عین نوآوری، فتح باب جهت دانشجویان و پژوهشگران می باشد کمال تشکر دارم.
  در ادامه مستدعی به صورت عمومی در سایتتان مباحث نو را که قابلیت تحقیق دارند، ارایه نمایید.

 40. کیارش
  پاسخ

  جناب آقای دکتر شیروی عزیز، با سلام،
  در صورت امکان توضیحی مختصر در خصوص تفاوت دو واژه بین المللی و فراملی (international & Transnational) و وجوه افتراق آنها در خصوص مباحث داوری تجاری بفرمایید سپاسگزار خواهم شد.
  با تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، در اکثر موارد این دو به جای هم بکار می روند. ولی بعضا بین این دو مفهوم تفاوت است. مثلا در ایران داوری وقتی بین المللی (international) است که یکی از طرفین داوری تبعه ایران نباشد. بنابراین اگر هر دو تبعه ایران باشند این بین المللی نیست ولی اگر اثر این رأی به خارج از مرزهای ایران سرایت کند، transnational تلقی می شود مثل این که اختلاف مربوط به رابطه ای خارج از ایران بوده باشد یا رأی بخواهد در خارج از ایران اجرا شود.

 41. دیبافر
  پاسخ

  با سلام. خبر چاپ کتاب داوری تجاری بین المللی شما باعث مسرت شد. خیلی مشتاقم این کتاب را مطالعه کنم. به سایت انتشارات سمت مراجعه کردم اما امکان خرید اینترنتی این کتاب وجود ندارد.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، این مشکل ظاهرا است از طریق انتشارات سمت یا سایر شرکتهای پخش پیگری کنید.

 42. منتظری
  پاسخ

  با عرض سلام خدمت استاد عزیزم
  خبر چاپ کتاب داوریتان بسیار خوشحالم کرد . تبریک این حقیر را بپذیرید . سربلند و پاینده باشید

 43. مهدی شیخیانی
  پاسخ

  سلام استاد گرامی.من فارغ التحصیل کارشناسی از دانشگاه شهیدبهشتی و ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه علامه طباطبایی هستم.پایان نامه هم در مورد “دستور موقت و تامین خواسته در داوری تجاری بین المللی” دفاع کردم.چهار مقاله هم در مورد داور چاپ و در نوبت چاپ دارم.الان در مورد “اقدامات احتیاطی در داوری داخلی ایران، فرانسه و سوییس” دارم کار می کنم.می خواستم ببینم امکان کار مشترک با شما وجود داره یا نه.؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، اگر منظور کارهای پژوهشی مشترک باشد متاسفانه مشغله ها اجازه نمی دهد.

 44. محراب
  پاسخ

  سلام آقای دکتر خسته نباشید
  استاد چرا امکان خرید اینترنتی کتاب داوری تجاری بین المللی شما وجود ندارد؟برای کسانی که شهرستان هستند امکان دسترسی به کتاب شما بسیار سخت است.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، چون کتاب تازه از چاپ خارج شده مدتی طول می کشد که در همه جا قابل خرید باشد. فعلا از طریق سمت خریداری کنید و به سایت وی مراجعه کنید.

 45. عبدالقدیر
  پاسخ

  با سلام خدمت استاد بزرگوار:
  استاد عزیز من ترم بعد داوری بین المللی دارم، دو تا سوال داشتم.
  ۱.کتاب شما برای این درس مفید است؟
  ۲.ما حقوق تجارت بین الملل نداشتیم آیا لازمه قبل از اینکه داوری را بخونم کتاب تجارت بین الملل تونو بخونم؟
  در ضمن کتاب حقوق تطبیقی شما را خوندم بسیار عالی بود ممنونم ازتون

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، ۱- طبیعتا این کتاب برای درس داوری تجاری بین المللی تألیف شده است و یک کتاب منسجم و مناسبی برای این درس است. ۲- مسلما مطالعه کتاب حقوق تجارت بین الملل برای فهم بهتر از درس داوری مناسب تر است.

 46. خيرانديش
  پاسخ

  سلام استاد.خسته نباشید
  بهترین خاطراتم ! از استرس کلاسهای زبان دوره ارشد پردیس با شماست.
  موفق( تر )و پایدار باشید…

 47. دانشجوی شما
  پاسخ

  سلام استاد عزیزم. واقعا خسته نباشید…به شما غبطه می خورم…ای کاش همه ما انرژی، پشتکار، صبر، نظم و محبت خالصانه شما را داشتیم… دعامون کنید تا ما هم به راه شما هدایت بشیم.

 48. کریمیان
  پاسخ

  باسلام.
  ابتدا روز معلم را که گذشت تبریک عرض میکنم. ما همواره قدردان اساتید گرانقدری چون شما هستیم واین افتخار ماست. انتشار یا بهتر بگویم توزیع کتاب جدید شما برای جامعه ی حقوقی مبارک است. سلامت باشید وپایدار.

 49. حجت اله اسماعیلی
  پاسخ

  سلام استاد گرامی
  ای معلم ای توان ده روان و جان ما
  ای که جان فداکنی که پروری روان ما
  قاصر از بیان قدر شامخت زبان ما

  تا که دانش است بر جهان اساس
  مر تو را سپاس مر تو را سپاس

  روز معلم بر شما مبارک باد.
  چند روزی است که مدام کلام حکیمانه ای را که در محضر صمیمی تان شنیدم مرور میکنم. پایدار و برقرار باشید.

 50. علی
  پاسخ

  سلام خدمت استاد گرانقدر
  قبل از هرچیز برخود لازم می دانم روز معلم را به شما معلم دلسوز تبریک گفته و بابت زحماتتان در نگاشتن کتابهای ارزشمندی چون کتاب داوری تجاری بین المللی، به شما خسته نباشید و خداقوت بگویم.
  دست برقضا روز دوشنبه نهم اردیبهشت به کتابفروشی سمت واقع در خیابان ابوریحان برای تهیه کتاب شما مراجعه نمودم،افسوس که دوروز زودتر اقدام نکردم که شاید توفیق دیدار شما میسر می شد.
  سپاس و درود بنده را بپذیرید،متن کتاب آنچنان شیوا و روان است که درطی مدت دوروز حدود دوسوم آن را مطالعه نموده ام و از مطالب آن بسیار استفاده می کنم .
  برای شما آرزوی سلامتی و توفیق از درگاه باری تعالی دارم.

پاسخ دادن به سهیلا نیک فرجام لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *