۱- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، پردیس فارابی با مرتبه استاد تمامی (ارتقاء به مرتبه استادی از تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ ) و پایه ۳۲

۲- سردبیر نشریه حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق) این نشریه از شماره ۱۲ توسط  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای امتیاز علمی پژوهشی شده است. نویسندگان محترم می توانند پس از مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان از لینگ بالا مقالات خود را از طریق سامانه مجلات دانشگاه تهران آپلود کنند  و جهت پیگیری با دفتر مجله حقوق خصوصی در پردیس فارابی دانشگاه تهران تماس حاصل فرمایید.

۳- سردبیر نشریه حقوق اسلامی (مجله فقه و حقوق سابق) این نشریه از شماره ۲۱ (تابستان ۱۳۸۸) توسط  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای امتیاز علمی پژوهشی شده است. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را به آدرس  m.feqh@yahoo.com ارسال نمایند.