الف) راهنمایی رساله های دکتری که با موفقیت دفاع شده است:

 • ۱٫ ماهیت و آثار قراردادهای اختیار معامله، جواد حسین زاده، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۷
 • ۲٫ انعقاد قراردادهای الکترونیکی با تأکید بر کنوانسیون ژنو ۲۰۰۵، مرتضی محمدی، پردیس قم دانشگاه تهران، ۱۳۸۹
 • ۳٫ تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر مقررات راجع به سرمایه گذاری خارجی، علیرضا پور اسماعیلی، پردیس قم دانشگاه تهران، ۱۳۸۹
 • ۴٫ قراردادهای بین المللی انتقال دانش فنی، مجید سربازیان اسفند آباد، پردیس قم دانشگاه تهران، ۱۳۸۹
 • ۵٫ رژیم حقوق حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در نفت و گاز در مقایسه با معاهده منشور انرژی، علی محمد حکیمیان، پردیس قم دانشگاه تهران، ۱۳۹۰
 • ۶٫ حقوق مصرف کنده در توافقات عمودی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا، محمد باباپور، پردیس قم، ۱۳۹۱٫
 • ۷٫ عسر و حرج در اجرای  قرارداد در حقوق ایران و انگلیس، امید شعبانی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ۱۳۹۱
 • ۸٫ بررسی و تحلیل قراردادهای افست، ابراهیم دیانتی نسب، پردیس قم، ۱۳۹۱
 • ۹٫ فروش آپارتمان ساخته نشده با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس، (راهنمایی مشترک با آقای دکتر غلامعلی سیف زیناب)، علیرضا دارائی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ۱۳۹۲
 • ۱۰٫ تحلیل قراردادهای نسل سوم بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران، (راهنمایی مشترک با آقای دکتر سید نصراله ابراهیمی)، مهدی منتظر، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ۱۳۹۲
 • ۱۱٫ آزاد سازی تجاری و حمایتهای بهداشتی با تأکید بر مقررات سازمان تجارت جهانی و مقررات داخلی، اعظم انصاری، پردیس قم، ۱۳۹۲٫
 • ۱۲، ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری، منیره خدادادپور، پردیس فارابی، ۱۳۹۳٫
 • ۱۳٫ بررسی جایگاه حقوق نرم در حقوق تجارت بین‌الملل، محمد حسین وکیلی مقدم، پردیس فارابی، ۱۳۹۳٫

ب) راهنمایی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد که با موفقیت دفاع شده است:

 • ۱٫ قصد انشاء در اعمال حقوقی، محمد رضا زارعان، ۱۳۷۹
 • ۲٫ نوآوریهای سازمان تجارت جهانی در رابطه با مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری بین دولتها، اسدالله بهزاد وکیل آباد ۱۳۸۰
 • ۳٫ نقش دادگاههای ملی در داوریهای تجاری بین المللی، جلال مصلحی، ۱۳۸۱
 • ۴٫ تنظیم موافقتنامه داوری تجاری بین المللی، امین پاشا امیری، ۱۳۸۱
 • ۵٫ پرداخت بین المللی از طریق اعتبار اسنادی، راضیه زارع زردینی، ۱۳۸۲
 • ۶٫ قراردادهای انتقال تکنولوژی و شرایط آن، احمد شهنیائی ۱۳۸۲
 • ۷٫ جبران خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس، رحمت زاهد پاشا، ۱۳۸۲
 • ۸٫ فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد، مقایسه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و اصول حقوقی UNIDRIOT، رضا شاه مرادپور، ۱۳۸۲
 • ۹٫ انعقاد قراردادهای الکترونیکی و قابلیت استنادی آنها، احمد فتحی، ۱۳۸۲
 • ۱۰٫ ضمانت اجراهای حقوقی در رابطه با سؤ استفاده از علایم تجاری ثبت شده در حقوق ایران، انگلستان و کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس، سیف اله رسولوی، ۱۳۸۲
 • ۱۱٫ بررسی حقوق مصرف کننده در لایحه حمایت از مصرف کنندگان و مقایسه آن، قانون حمایت از مصرف کننده ۱۹۸۷ انگلستان، عباس مرید نژاد،۱۳۸۲
 • ۱۲٫ بررسی تطبیقی حمایت از اختراعات در موافقتنامه TRIPS سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران، ابوالفضل نصر آبادی، ۱۳۸۴
 • ۱۳٫ آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ناظر برخدمات، گلیدا کی‌سان دخت، ۱۳۸۴
 • ۱۴٫ تنظیم قراردادهای مشارکت در سرمایه‌‌گذاری (JV)، لیلا ذولقدر، ۱۳۸۴
 • ۱۵٫ بررسی قراردادهای لیسانس بین‌المللی، غلامرضا افشاری پور، ۱۳۸۴
 • ۱۶٫ پیش بینی نقض قرارداد، امینی، ۱۳۸۵، دانشگاه قم
 • ۱۷٫ مدیریت جمعی حقوق مالکیت فکری، میرزایی، ۱۳۸۵، دانشگاه تربیت مدرس
 • ۱۸٫ بررسی قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت، قربانی، ۱۳۸۵، دانشگاه قم
 • ۱۹٫ الحاق به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات بیمه، اکرم تاجیک، ۱۳۸۶ ۲۰
 • . مطالعه تطبیقی اجرای عین قرارداد در حقوق ایران و کامن لو، فریدالدین افضل، ۱۳۸۶٫
 • ۲۱٫ حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق سازش و میانجگیری، انصافی، ۱۳۸۷
 • ۲۲٫ مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی ایران، فرید شعبانی، ۱۳۸۷٫
 • ۲۳٫ بررسی حقوقی قراردادهای توزیع بین المللی، ملاباشی، دانشگاه قم، ۱۳۸۷
 • ۲۴٫ بررسی حقوقی کارتهای اعتباری، آناهیتا یوسفندی، ۱۳۸۷٫
 • ۲۵٫ حمایت­های قانونی­ازصادرات غیرنفتی درایران وسازمان تجارت جهانی(WTO)، مهدی نظرنژاد، دانشگاه مفید، ۱۳۸۷
 • ۲۶٫ مقررات حاکم بر سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، مهدی نصیری، ۱۳۸۷
 • ۲۷٫ حمایت از نرم­افزارهای رایانه­ای در حقوق ایران و اتحادیه اروپا، فروزش عرب زاده، دانشگاه مفید، ۱۳۸۷
 • ۲۸٫ اصول مسؤلیت مدنی اروپایی و مقایسه آن با قانون مسؤلیت مدنی ایران، محمد عباسی، دانشگاه مفید، ۱۳۸۷
 • ۲۹٫ شرط حفظ مالکیت در بیع، زهرا برومند، دانشگاه مفید، ۱۳۸۸
 • ۳۰٫ حمایتهای قانونی از سرمایه گذاری خارجی در حقوق افغانستان در مقایسه با حقوق ایران و مالزی، محمد تفی مغربی، مرکز آموزش عالی اهل بیت، ۱۳۸۸
 • ۳۱٫ الحاق به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات بانکی، علیرضا فائق، پردیس قم، ۱۳۸۸
 • ۳۲٫ بررسی قوانین و مقررات ناظر به فعالیت های تجاری اتباع بیگانه در ایران، احمد محمدی نافچی، پردیس قم، ۱۳۸۸
 • ۳۳٫ انتقال ضمان معاوضی در اینکوترمز ۲۰۰۰، سعداله فاضلی، پردیس قم، ۱۳۸۸
 • ۳۴٫ تجارت شبکه ای، مصطفی مظفری، پردیس قم، ۱۳۸۸
 • ۳۵٫ بررسی تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ در سازمان تجارت جهانی و قانون ایران، مهشید جعفری هرندی، پردیس قم، ۱۳۸۸
 • ۳۶٫ روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح در حقوق ایران و انگلستان، فاطمه نوری، پردیس قم، ۱۳۸۸ .
 • ۳۷٫ بررسی تطبیقی شرکت تجاری با مسؤولیت محدود در حقوق ایران و افعانستان، سید جاوید نجفی زاده، مرکز آموزش عالی اهل بیت، ۱۳۸۸
 • ۳۸٫ قراردادهای خرید و فروش گاز، حبیبی تنها، پردیس قم، ۱۳۸۹٫
 • ۳۹٫ مفاد، شرایط و چگونگی تنظیم قراردادهای لیسانس نرم افزار، امیر رحیمی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹٫
 • ۴۰٫ حمایت از سرمایه گذاری خارجی در موافقتنامه چند جانبه اکو در مقایسه با قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی ایران، محمد بختیاری، پردیس قم، ۱۳۸۹٫
 • ۴۱٫ قوانین و مقررات ناظر بر پول الکترونیکی، محبوبه عصاره، پردیس قم، ۱۳۸۹٫
 • ۴۲٫ قوانین و مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خصوصی در فعالیت های اکتشاف، توسعه و بهره برداری از منابع نفت و گاز، ساعی جمال آباد، پردیس قم، ۱۳۸۹
 • ۴۳٫ مسؤولیت مدنی تولید کنندگان سیگار در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا، صالح یمرلی، دانشگاه مفید، ۱۳۸۹٫
 • ۴۴٫ حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر مقررات ایکسید، نگین فرخ، پردیس قم، ۱۳۸۹
 • ۴۵٫ کنوانسیون ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ لاهه در خصوص توافق در انتخاب دادگاه، کاترین تربتیان، پردیس قم،۱۳۸۹
 • ۴۶٫ ترانزیت نفت و گاز در معاهده منشور انرژی، سید راضیه حسین پور، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۹
 • ۴۷٫ روش تعیین ثمن در قرارداد فروش گاز و LNG و مشروعیت آن، حامد رسولی، دانشگاه علم و فرهنگ، ۱۳۸۹
 • ۴۸٫ توافقات و ترتیبات ضد رقابت در حقوق ایران و اتحادیه اورپا، احمد هادنی نژاد کریمی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۰
 • ۴۹٫ بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری خطرپذیر، فاطره جنیدی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۰
 • ۵۰٫ جنبه‌های حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی.او.تی) با تأکید بر حقوق افغانستان، ذاکر حسین سلطانی، مرکز آموزش عالی اهل بیت، ۱۳۹۰٫
 • ۵۱٫ ماهیت و آثار شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی دولتی، محمود علامه منفرد، دانشگاه مفید، ۱۳۹۰
 • ۵۲٫ موانع حقوقی تأمین مالی پروژه های نیروگاهی به شیوه بی.او.او. در صنعت برق ایران، کبری عرب محمد حسینی، دانشگاه علم و فرهنگ، ۱۳۹۰
 • ۵۳٫ جنبه های حقوقی قراردادهای جبران تجاری، محمد مهدی حکیمی تهرانی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۰
 • ۵۴٫ حقوق اجاره هواپیما، حسن نظری، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱
 • ۵۵٫  حل و فصل اختلافات بورسی، محمد علی رامین، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱
 • ۵۶٫ بررسی شرط مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی، فریده شعبانی جهرمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۱
 • ۵۷٫ ماهیت و احکام حقوقی پول، علی ابوجعفری، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱
 • ۵۸٫ بررسی قرارداد نمونه نفتی عراق و امکان استفاده از آن در نظام حقوقی ایران، نوید جعفر نژاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۱٫
 • ۵۹٫ بررسی جنبه های حقوقی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام، محمد اله یاری، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱٫
 • ۶۰٫ مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی خانواده، شاهرخ صالحی کرهرودی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱
 • ۶۱ بررسی تبدیل شرکتهای تجاری در ایران و استرالیا، احسان ایزدی دهنوی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۲
 • ۶۲ ماهیت محل در اسناد تجاری و زمان انتقال آن، مرجان زواره، دانشگاه مفید، ۱۳۹۲٫
 • ۶۳٫ ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر شرکتهای تامین سرمایه، زینب حکیمی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۲٫
 • ۶۴٫ طراحی نظام حاکم بر صنعت لیزنیگ ایران با توجه به قانون نمونه UNIDROIT 2008، فرزانه نصری، دانشگاه مفید، ۱۳۹۳٫
 • ۶۵٫ گارانتی، ماهیت و آثار آن بر روابط حقوقی اطراف قرارداد، محمد مهدی کاظمی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۳
 • ۶۶٫ عقد سلف در بازار سرمایه با تأکید بر اوراق سلف نفتی، میترا مؤیدی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۳
 • ۶۷٫ بررسی تطبیقی نظامهای مالی – مالیاتی حاکم بر قراردادهای خدماتی ایران (بیع متقابل) و قراردادهای خدمات عراق در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، سید جلال الدین رکنی حسینی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۳
 • ۶۸٫ تجارت نفت و مقررات سازمان تجارت جهانی، هومان شاهرخ، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، ۱۳۹۳
 • ۶۹٫ فرصت برابر اصحاب دعوی در داوری تجاری بین المللی و تبعات حقوقی آن، امید قدیمی، پردیس فارابی، ۱۳۹۳
 • ۷۰٫ شرایط واگذاری و مفاد قراردادهای نفتی بر اساس قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق، وریا علی پور، پردیس فارابی، ۱۳۹۳
 • ۷۱٫ بررسی کارایی بیع شرط در تامین مالی تجاری بین المللی، محسن برهان مجرد، پردیس فارابی، ۱۳۹۴